Zahraniční obchod České republiky se zeměmi Latinské Ameriky

Objem vzájemného obchodu mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky je relativně nízký a minimálně jsou využívány investiční příležitosti na obou stranách. Výše exportu dosahovaná v oblasti Latinské Ameriky zdaleka neodpovídá potenciálu dle počtu obyvatel žijících na tomto teritoriu (cca 625 mil. obyvatel), tj. o 25 % více než má Evropská unie, do které jsme v roce 2017 vyvezli zboží v hodnotě 3,5 bil. Kč. A zatímco naši exportéři dosáhli tržeb v Evropské unii ve výši cca 6 800 Kč/obyvatele EU, v Latinské Americe to bylo pouze 56 Kč/obyvatele LA.

Z teritoriálního hlediska jsou pro český zahraniční obchod rozhodující dvě země: Brazílie a Mexiko a lze očekávat, že tyto země si zachovají své pozice i v nejbližších letech. I z tohoto důvodu s nimi Exportní strategie vlády ČR počítá i nadále jako se zeměmi prioritními.

Kromě Brazílie a Mexika by Česká republika měla věnovat větší pozornost rozvoji obchodu a hospodářské spolupráce vůbec i s dalšími relativně rozvinutými i když s ekonomického hlediska méně významnými zeměmi, kterými jsou např. Argentina, Kolumbie, Peru, Chile.

Celou prezentaci místopředsedy Asociace exportérů, Otto Daňka, si můžete prohlédnout zde!