Index Exportu: čeká nás zvolnění tempa růstu

Praha, 18. ledna 2018

Podle Indexu Exportu se hodnota vyváženého zboží za celý rok 2017 bude pohybovat okolo 3,5 bilionu korun, a to i navzdory ochlazení růstu vývozu ve druhé polovině roku.

Celoroční bilance českého zahraničního obchodu v národním pojetí skončila podle našeho odhadu v přebytku okolo 150 miliard korun,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. V prosinci, jako každý rok, se vývozu nedaří překonat předvánoční růst dovozu a bilance vždy končí v mínusu. Ani v roce 2017 tomu podle dostupných dat nebude jinak. Rekordní přebytek obchodní bilance z roku 2016 nebude překonán. Za mírným zhoršením bilance stojí především sílící dovoz, který táhla nahoru rostoucí domácí poptávka a klesající ceny vývozu. „Kdybychom však zohlednili vývoj cen zahraničního obchodu (levnější vývozy), obchodní bilance by za rok 2017 dosáhla rekordního přebytku,“ upozorňuje Helena Horská.

Silná zahraniční poptávka, především pak sílící německá ekonomika, se zaslouží o růst českého exportu i v roce 2018. Bohužel nedostatek pracovníků na trhu práce, a v mnohých případech už i nedostatečná výrobní kapacita firem, bude v letošním roce bránit svižnějšímu růstu vývozu, tudíž celé ekonomiky. „Bohužel ne ve všech firmách se daří zvyšovat produktivitu práce ruku v ruce s růstem personálních nákladů. To vytváří tlak na růst cen výrobků a při očekáváném posilování koruny se bude zhoršovat konkurenceschopnost českých vývozců. Buď se český vývoz přeorientuje na vyšší přidanou hodnotu, nebo zakázek ubyde,“ domnívá se Horská. Podle Indexu Exportu měl český vývoz potenciál růstu v prvním čtvrtletí 2018 v průměru přes 10 %, ale více než 210 tisíc neobsazených pozic na trhu práce, společně se sezónními faktory, zbrzdí růst vývozu na úrovni pohybující se spíše okolo 5 %.

Export v přeshraničním pojetí dosáhne, patrně na nějaký čas naposledy, za rok 2017 rekordní hodnoty, která se bude blížit úrovní 4,2 bil. Kč, čímž bude překonán rekord z roku 2016 o více než 5 %. Bilance zahraničního obchodu se bude pohybovat těsně nad 400 mld. Kč. Propadne se tak oproti roku 2016 přibližně o 16 %.

„Na rok 2018 nelze počítat s dalším významným růstem exportu, protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti, dle členění ČSÚ, zaznamenává stagnaci, či dokonce propad oproti roku 2016, a v neposlední řadě nedostatek pracovních sil na trhu práce je ve skutečnosti ještě mnohem horší, než vykazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí z údajů Úřadů práce, protože ne všechna volná místa jsou deklarována na úřadech práce a navíc část „nezaměstnaných“ se pohybuje v zóně šedé ekonomiky. Skutečný počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo tak odhadujeme na 0,7,“ dodává místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde!