České exportní fórum: Strategie restartu českého průmyslu a exportu

Tisková zpráva

Fakta po korovavirové krizi mluví jasně. Covid-19 smaže 3-4 roky růstu a vrátí nás na úroveň roku 2016. Ztráta produkce v prvním čtvrtletí letošního roku činila 23 miliard, a to do něj karanténa zasáhla pouhými dvěma týdny. Nová data za druhé čtvrtletí se dozvíme už v pátek, odhady ekonomů mluví o ztrátě cca 180 miliard korun. České ekonomika stojí na exportu, na rekordní čísla z posledních let bohužel můžeme zapomenout. Špatná situace ve většině zemí světa české ekonomice rozhodně nenahrává a oživení bude pozvolné. Exportéři z Asociace exportérů se dnes sejdou na 4. Českém exportním fóru, které připravili společně s Ministerstvem zahraničních věcí. Diskutovat chtějí především o variantách dalšího vývoje.

Asociace exportérů udělala mezi svými členy před Českým exportním fórem průzkum, který se týkal právě dopadů koronavirové krize. Vyplývá z něj, že pandemie negativně ovlivnila 93 % firem, které očekávají v meziročním srovnání propad tržeb. Nejvíce jim komplikovalo podnikání uzavření hranic, omezení poptávky, zpoždění plateb a uzavření škol (zaměstnanci na ošetřovném).  64 % firem sdružených v Asociaci exportérů registrovalo zhoršení platební morálky.  21 % firem hodnotilo pomoc státu jako nedostatečnou, ani jedna ji neoznačila jako výbornou. 57 % propustilo nebo se chystá propustit zaměstnance.

V průzkumu, který Asociace realizovala společně s Raiffeisenbank pro zveřejnění Indexu exportu,  se majitelé firem shodují v tom, že nejúčinnější pomocí, kterou by mohl firmám poskytnout stát, by bylo snížení daňového zatížení práce, které je v Česku jedno z nejvyšších. Podle místopředsedy Asociace exportérů by situaci českého průmyslu a exportu pomohlo také uzákonění „kurzarbeitu“, který dlouhodobě funguje v Německu, Velké Británii nebo v Itálii. „Uzákonění kurzarbeitu by bylo pro stát až 10x levnější než vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Pro příklad: 1 % nezaměstnaných je cca 75 tis. lidí, medián mzdy je cca 29 tis. Kč/měs. Jeden nezaměstnaný v prvních 2 měsících nezaměstnanosti stojí stát 15 tis. Kč/měs. Zároveň za něj stát nedostane daně a odvody ve výši 17 tis. Kč/měs., což je ztráta pro stát cca 32 tis. Kč., tzn. že 1% nezaměstnaných přibližně stojí stát 2,4 mld. Kč/měs. 1 den v týdnu kurzarbeitu stojí stát cca 3 tis. Kč/měs. A z toho vychází, že 75 tis. zaměstnanců na kurzarbeitu bude stát 225 mil. Kč/měs,“ vysvětluje Otto Daněk.

I když ještě nejsou k dispozici výsledky exportu za 1. pololetí Tohoto roku, pokusili jsme se udělat první odhad, jak dopadne tento rok. I když se jedná o realisticko-optimistickou variantu, očekáváme meziroční propad národního exportu ve výši okolo 500 mld. Kč (-16%) a bilance ZO se bude pohybovat kolem 20 mld.Kč (-80%). „To vše ale platí za předpokladu, že nedojde k dalším covidovým vlnám a dojde k avizovanému zotavování německého průmyslu,“ upozorňuje Otto Daněk. Pokud by tyto podmínky nebyly naplněny, výpadek exportu může být i o polovinu vyšší a bilance ZO skončí v záporných číslech. Svůj význam může sehrát i vývoj kurzu koruny, která v posledních dnech celkem prudce a poměrně nelogicky posiluje.

Výsledky dotazníku COVID