Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Zpomalení importu pomohlo přebytku i v říjnu

Mladé Buky, 7. 12. 2016 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 15,5 mld. Kč., který byl meziročně o 0,3 mld. Kč vyšší. Vývoz meziročně klesl o 4,9 % (na 282,1 mld. Kč) a dovoz se snížil o 5,3 % (na 266,6 mld. Kč).

I v říjnu pomohl vyššímu přebytku především pokles importu. Exportéři totiž vyvezli meziročně o přibližně 8 mld. Kč méně zboží než v říjnu loňského roku. Přitom pokles vývozu na trhy EU28 dosáhl 3 mld. Kč.  Za poklesem importu stály především chemické výrobky a minerální paliva.

Celkový přebytek obchodní bilance se stále drží výš než v loňském roce a to o 55,7 ml. Kč. Přitom i zde platí, že za tímto pozitivním číslem stojí pokles vývozu o 1,1 %. Naopak vývoz se zvýšil o 1 %. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i ke konci roku, proto je téměř jisté, že přebytek obchodní bilance bude letos opět rekordní.

Pouze pro zajímavost, ještě minulý měsíc se zdálo, by v přeshraničním exportu mohla být pokořena hranice 4 bil. korun, po zveřejnění říjnových výsledků se zdá, že tato meta překročena nebude i když nový rekord by mohl padnout.

 

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte:

 

Otto Daňka, místopředsedu Asociace exportérů

mailem: danek@atas.cz

telefonicky: +420 605 239 636

 

O Asociaci exportérů

Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. 


Nahoru