Zahraniční obchod – květen 2020 – komentář Otto Daňka, místopředsedy AE

Mladé Buky, 7. 7. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách v mírném plusu s přebytkem 1,3 mld. Kč, což je oproti loňskému květnu o 22,0 mld. Kč horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 29,8 % na 232,1 mld. Kč, dovoz poté o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Pro optimističtější pohled je nutné se zaměřit na meziměsíční dynamiku, kde vývoz vzrostl o 12,0 % m/m a dovoz o 3,8 % m/m.

Největší dopad na celkovou bilanci zahraničního obchodu měly i v květnu automobily. Podle ČSÚ se kladné saldo motorových vozidel meziročně propadlo o 22,5 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 45,7 mld. Kč a dovoz o 23,2 mld. Kč. Horší byla meziročně v květnu i bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji, elektrickými zařízeními, textiliemi či strojírenskými výrobky. Nižší deficit obchodu s ropou a zemním plynem a základními kovy nebyl schopen výpadek zpracovatelského průmyslu plně kompenzovat.

Květnové výsledky zahraničního obchodu lze shrnout následovně ve třech bodech. Za prvé je evidentní, že duben představuje pomyslné dno, od kterého se budeme v dalších měsících odrážet. Za druhé je však obratem dodat, že návrat na úrovně před Covidem-19 bude spíše pozvolný a opatrný, než rychlý a euforický. To potvrzuje i květen. Za třetí je nutné zdůraznit, že situace v automobilovém sektoru bude ve druhé polovině letošního roku velmi náročná, což se bude významně odrážet i do souhrnné statistiky zahraničního obchodu. Saldo obchodní bilance zahraničního obchodu je totiž velmi silně svázáno s vývozem morových vozidel. Proto lze konstatovat, že při slabé poptávce po automobilech v zemích EU můžeme na významně přebytkovou obchodní bilanci, tak jak ji známe z posledních let, zatím zapomenout.

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů