Výzva Asociace exportérů

Vyzýváme vládu ČR a Parlament ČR, zastavte jednání o přijetí zákona o dani z digitálních služeb. V době, kdy je průmysl ČR v meziročním propadu, český export překročil kulminační bod, Německo se propadá do recese, brexit míří k tvrdé variantě, automobilový průmysl připravuje přechod na elektromobilitu, což zejména na startu přinese mnohem více problémů než pozitiv, dopady vlivu šíření koronaviru jsou naprosto nepředvídatelné a ČNB zvedla úrokové sazby, je přijetí tohoto zákona více než riskantní a tento krok může připravit naši republiku o mnohem více, než je předpokládaný příjem 5 mld. Kč/rok.

 Chápeme, že svým způsobem se jedná o vyvádění potenciální daňové povinnosti za hranice naší republiky, ale je nutné si přiznat, že nemáme a ani nemůžeme mít sílu v tomto boji s USA zvítězit. Ztráty by mohly být mnohem větší než očekávané příjmy. Do USA jsme loni vyvezli zboží v hodnotě 106 mld. Kč (meziroční nárůst 17 %), přičemž největší položku tvořily stroje a zařízení ve výši přesahující 50 mld. Kč a bilance našeho ZO s USA se poprvé přiblížila nule (v roce 2018 překročila ztrátu 10 mld. Kč). Pokud by USA zavedly clo jen na zmíněnou skupinu zboží ve výši 25 %, je pravděpodobné, že o podstatnou část a možná dokonce o celou skupinu těchto výrobků přijdeme.

Vezměte si příklad z Francie a jednejte aktivně v rámci OECD a znovu tuto problematiku otevřete při jednání v EU. Trváním na přijetí tohoto zákona můžete nezvratně poškodit české exportéry a celý český průmysl a velmi negativně ovlivníte tvorbu HDP, fakticky snížíte příjmy státního rozpočtu, urychlíte růst nezaměstnanosti a mandatorních výdajů státu. Navíc přesné stanovení této nové daňové povinnosti je problematické a vyvolá řadu sporů. V tomto boji nebude vítězů, ale pouze poražených!

 

Celá výzva zde