Výzva Asociace exportérů vládě a komerčním bankám v ČR

Asociace exportérů vyzývá vládu a všechny komerční banky etablované v ČR, aby se neprodleně aktivně zapojily s pomocí všem průmyslovým podnikům, které jsou denně vystaveny bezprecedentnímu tlaku, který je vyvoláván šířením pandemie koronaviru. Pomoc teď potřebují i firmy, které zatím „žijí“.

Všechny podniky, které se snaží ze všech sil udržet výrobu, tím přispívat k tvorbě HDP ČR a zároveň šetřit mandatorní výdaje státu, musí denně řešit nedostatek komponent pro svoji výrobu, neodebrané vyrobené zboží, obrovský nedostatek pracovních sil, který je způsoben nemocí zaměstnanců, karanténami, ošetřováním členů rodinných příslušníků a zdržováním přeshraničních pracovníků při přechodu hranice a v neposlední řadě nedostatek finančních prostředků, který je způsoben sníženým prodejem a vyvolává druhotnou platební neschopnost.

Z výše uvedených důvodů žádáme komerční banky:

  • Odložte splátky jistin už již čerpaných úvěrů průmyslovým subjektům zatím do konce roku bez zpoplatnění
  • Snižte na minimum a odložte splácení úroků těchto úvěrů do konce roku
  • Neregistrujte odložené splátky a úroky z úvěrů jako úvěry v defaultu
  • Zastavte automatické strhávání splátek úvěrů
  • Pomozte řešit rostoucí druhotnou platební neschopnost
  • Převeďte verbálně deklarovanou ochotu pomoci v konkrétní potřebné činy

Dle vyjádření ČNB není pravda, že odklad splátek znamená automaticky povinnost pohledávku kategorizovat jako nevýkonnou a že bance automaticky vyvstává povinnost vytvořit na tuto pohledávku rezervu. Po diskusi s představiteli komerčních bank žádáme, aby toto prohlášení nebylo považováno jen za doporučení, ale bylo závazné.  Pevně věřím, že banky v tento „moment pravdy“ ukáží, že všechna jejich proklientská prohlášení, nejsou jen prázdný marketing.

Vládu a banky žádáme neprodleně o bezúročné úvěry na řešení situace v souvislosti s koronavirem. Komerční banky odmítají jakkoliv navyšovat úvěry – a to v situaci, kdy firmy mají desítky milionů v neodebraném zboží a nezaplacených fakturách. Jde o kritickou věc, která způsobuje druhotnou platební neschopnost. Program ČMZRB je potřebný, ale neřeší současnou situaci průmyslových podniků a exportérů.

Jiří F. Grund

Předseda Asociace exportérů