Vývozu se daří – zatím

Mladé Buky, 6. 6. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 10,6 mld. Kč., což představuje meziroční pokles o 13,8 mld. Kč. Meziročně klesl vývoz o 2,9 % (na 277,1 mld. Kč), dovoz naopak vzrostl o 2,2 % (na 266,6 mld. Kč).

Za mírně slabšími čísly v meziročním srovnání stojí především počet pracovních dní. Ten byl v letošním dubnu o tři dny menší, což se na výkonu exportu podepsalo. Klesla také kladná bilance v segmentu motorových vozidel, klasických tahounů českého vývozu a naopak se výrazněji prohloubil deficit v oblasti ropy a zemního plynu.

Výhled na zahraniční obchod zůstává pozitivní s ohledem na pokračující silnou zahraniční poptávku. Nicméně přehnaný optimismus není na místě. Negativních faktorů vidíme celou řadu:

Otazník visí nad vývozem motorových vozidel – poptávka v EU začíná být stále více nasycena a zájem o nové automobily přece jen lehce zpomaluje. To může představovat riziko pro 2. polovinu letošního roku.

Zatím je také velmi nejasná politika amerického prezidenta Trumpa, zejména v oblasti chystaných ochranářských opatření pro americký trh. Ne že by vývoz do USA byl pro naši zami klíčový, ale velmi výrazný podíl německého exportu tvoří USA. A tady by mohlo dojít k problémům, protože třetina našeho vývozu končí v SRN.

Do výkonu českého vývozu také začne výrazněji promlouvat uvolněný kurz koruny. Ta začala po mírné stagnaci posilovat a dá se očekávat, že v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Oproti posledním číslům před ukončením intervencí ČNB už koruna posílila o 0,70 Kč oproti EURu, což v ročním objemu exportu činí výpadek přibližně 100 mld. Kč a pokud by tento trend vydržel celý rok, na začátku léta 2018 by kurz EURa mohl být hypoteticky kolem 22,50 Kč!

A i nadále budou výrobní podniky bojovat s nedostatkem pracovních míst. Takto namíchaný koktejl může ve střednědobé budoucnosti představovat pro české exportéry problém, který se na objemu vývozu může velmi negativně podepsat.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů