Vývozci hlásí v březnu dvojciferný růst exportu

Mladé Buky, 9. 5. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 22,6 mld. Kč., což představuje meziroční zvýšení o 1,7 mld. Kč. Meziročně vzrostl vývoz o výrazných 12,7 % (na 329,9 mld. Kč), dovoz rostl také výrazně a to o 13 % (na 307,3 mld. Kč).

V březnu se opět výrazně dařilo automobilkám a výrobcům strojů. Přebytky obchodní bilance u automobilů vzrostly o 3,4 mld. korun resp. o 4 mld. korun v případě strojů a zařízení. Český vývoz tak rostl meziročně o více než 12 %. Skvělá čísla na druhou stranu opět srážel dovoz, když ceny dovozu rostou i nadále rychleji než vývozní ceny. Přesto jsou české podniky schopné zvyšující se dovozní ceny ropy a vyšší objem dovozu vyvážit růstem exportu.

Úspěšně skončil pro české vývozce také celý první kvartál letošního roku: přebytek obchodní bilance v národním pojetí dosáhl 63,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 1,3 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 7,9 %. Potvrzuje se, že poptávka ze zahraničí je silná a očekáváme, že v nejbližší době bude tento trend i nadále pokračovat. Otázkou je, jak se v dlouhodobějším horizontu promítne ukončení intervenčního režimu ČNB, nicméně zatím nic nenasvědčuje výraznějšímu negativnímu dopadu.

Vzhledem k tomu, že bilancujeme čtvrtletí, doplním i několik informací o statistice ZO v přeshraničním pojetí. Export meziročně vzrostl o 6,2 %, import vzrostl o 8,5 %. Bilance zahraničního obchodu je o 8,2 % horší než v 1.Q 2016 tj. o 11,6 mld. Kč. Hlavní příčinou je nárůst cen dovozu o 9,0 %, zatímco vývozní ceny zůstaly v podstatě stejné.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů