Top Exportér 2021 – výsledky

Gratulujeme výhercům soutěže Top Exportér 2021 pořádanou Asociací Exportérů a Raiffeisenbank

1.místo – ISOTRA a.s.

2.místo – LANEX a.s.

3. místo – Crystal Bohemia a.s.

Speciální cena poroty:

Pro společnost T-Machinery a.s.

Za přístup ke změně výrobního programu a navázání na tradici Tomáše Bati v oblasti podnikání

Pro společnost ADVACAM s.r.o.

Za inovativní přístup a rozvoj spolupráce se světovými výzkumnými pracovišti

Pro společnost V-NASS a.s.

Za přístup k novým technologiím a unikátní výrobní program v oblasti výroby přesných strojních dílů