Tisková zpráva: Prudké posilování koruny ohrožuje české exportéry

Růst dvoutýdenní reposazby má za následek prudké posilování koruny, která je tak vůči euru nejsilnější od poloviny února 2011. To působí problémy především českým exportérům, na exportu je přitom postavená stabilita celé české ekonomiky.

Asociace exportérů proto varuje před následky dalšího zvyšování základní sazby, pro český export a průmysl by to totiž byla další velká rána.

„Každé posílení koruny o jednu korunu vůči průměru kurzu eura za rok 2021 ve výši 25,645 Kč/€ odnese exportérům v tomto roce 200 mld. Kč a z HDP ubyde 15 mld. Kč. Pokud by zůstal průměrný kurz na úrovni dnešního kurzu 24,36 Kč/€, pak by exportéři přišli o 257 mld. Kč a HDP o 19 mld. Kč a v případě, že by průměrný kurz dosáhl hodnoty 23,80 Kč/€, pak by exportéři ztratili 369 mld. Kč a HDP 28 mld. Toto jsou zcela jistě varovná čísla a k tomu je třeba ještě zohlednit skutečnost, že nákupní kurzy komerčních bank jsou až o 60 – 84 haléřů nižší než kurz ČNB,“ komentuje situaci místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Samotné posilování koruny ale není jediným problémem, je jen dalším v řadě, který firmy ohrožuje. Prvním problémem, který se vleče již řadu let je nízká úroveň míry nezaměstnanosti, která v listopadu dosáhla 3,3 % a v prosinci 3,5 %, což prakticky znemožňuje možnost dalšího extenzivního růstu výkonů. Na trhu práce není téměř nikdo, kdo by chtěl a uměl pracovat a příchody a zároveň velmi rychlé odchody těchto pracovníků z firem jen zvyšují režijní náklady, ale nepřinášejí růst výroby. Tato situace se ještě zhoršila při odchodu pracovníků z třetích zemí v průběhu covidových vln v období 2020 – 2021. Aktuálně je 0,69 nezaměstnaných na deklarované volné pracovní místo !

Tato skutečnost vyvolává obrovský tlak na mzdy, a protože žádný zaměstnavatel nechce přijít o své zaměstnance, tak někdy více, někdy méně mu většina zaměstnavatelů v této době podlehne. „V každém případě však růst produktivity práce výrazně pokulhává za růstem mezd a situaci navíc zhoršuje i skutečnost, že platy ve státním sektoru jsou dnes již výrazně vyšší než mzdy v průmyslu, což ještě dále zvyšuje konkurenci na trhu práce,“ dodává Otto Daněk.

Dalším problémem je bezprecedentní nedostatek surovin a s tím související velmi dynamický růst cen téměř všech dovozů, který se pak částečně propisuje do cen tuzemských. To že chybí čipy je všeobecně známá skutečnost, která paralyzuje zejména automobilový průmysl, ale na trzích chybí barevné kovy, zušlechtěná ocel, ocelové plechy, kondenzátory a celá řada dalších komponent, což brání včasným dodávkám a ohrožuje cash flow firem. Z průzkumu mezi členy Asociace exportérů v prosinci minulého roku vyplynulo, že v průběhu roku 2021 došlo k nárůstu těchto nákladů o 18,5 % ! Navíc je třeba přičíst, že nárůst cen všech druhů energií (mimo ty od DPI), činil v průměru oproti minulým obdobím více než 80 %.

Kromě těchto všech argumentů je třeba počítat se skutečností, že další výrazné problémy pro český průmysl přinese postupující vliv elektromobility, green deal a covid zcela jistě neřekl své poslední slovo.

Očekávané problémy průmyslu v r. 2022 v číslech:

Nezaměstnanost v r. 2021
Počet nezaměstnaných klesl 309 na 236 tis. ( -73 tis., -23,6 %)
Počet volných míst z 325 na 343 tis. ( +18 tis., +5,5 %)
Míra nezaměstnanosti klesla z 4,3 % na 3,5 %
Počet nezaměstnaných na volné pracovní místo klesl z 0,95 na 0,69 (- 27,4 %)
Technická nula nezaměstnanosti z inflace je 6,2 %, ze změny mezd 4,4 %

Ceny vstupů v r. 2021
Index cen výrobců eurozóny vzrostl o 23,7 %
Vstupy se exportérům v ČR zdražily dle průzkumu o 18.5 %
Exportéři v průměru zdražili o 8,5 %

Nedostatek komponent

V podstatě od 2. Q 2021 trvale chybí řada komponent (čipy, kondenzátory, barevné kovy, zušlechtěná ocel, speciální plechy, nedostatek stavebního materiálu atd.). Nejsou potvrzovány požadované objemy, termíny dodávek, což vede k dalšímu prodražování a narušování dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Průměrná mzda

Dosáhla v 3.Q 2021 37 499 Kč/měs. a její růst významně předbíhá růst produktivity práce.

Ceny energií

Ceny všech druhů energií výrazně vzrostly. Elektřina +85 %, Plyn + 95 %, Teplo + 35 %

Kurz koruny 2021 (REPO)

ČR vyveze zboží a služby v roce 2021 v hodnotě cca 190 mld.€. Průměrný kurz ČNB činil 25,645 Kč/€. Meziročně koruna posílila o 3 %. Exportéři tak přišli o 151 mld. Kč. Pokud by byl průměrný kurz 2022 ve výši 23,50, pak by exportéři ztratili oproti r 2021 více než 400 mld. Kč. Koruna je nejsilnější za posledních 10 let. Repo sazba je na úrovni roku 2007 a má i nadále růst.

Covid

Elektromobilita a green deal