Stanovisko AE k aktuální prognóze ČNB zveřejněné jejím guvernérem 1.2.2018

Mladé Buky, 1.2.2018

Guvernér ČNB uvedl, že se počítá letos ještě s dalším zvýšením základní úrokové sazby. Přikláním se k verzi, že se navýšení uskuteční ještě dvakrát a na konci tohoto roku reposazba může dosáhnout až 1,5 %. Tato opatření budou mít mj. zásadní vliv na další posilování koruny, a proto se domnívám, že predikovaný kurz eura centrální bankou je s přihlédnutím k této skutečnosti z pohledu exportérů optimistický. Jinak řečeno – náš odhad kurzu na rok 2018 je pesimističtější a počítáme s posílením do 7 % v roce 2018 a s dalším posílením v roce 2019 o 3,3 %. Výpadek v exportu by tak dosáhl v roce 2018 oproti roku 2017 cca 293 mld. Kč oproti roku 2017 a v následujícím roce dokonce 421 mld. Kč oproti stejnému období. I z tohoto důvodu považuji za optimistický růst HDP v obou letech predikovaný ČNB.

Nutno podotknout, že tč. komerční banky nabízejí devizové kurzy nákupu cca o 0,55 Kč pod hodnotou ČNB.

Každopádně i když většina vývozců má kurz na jeden až dva roky předkoupený, přibližování kurzu eura k hodnotě 24,00 Kč přinese nemalé problémy většině průmyslu.

Otto Daněk, místopředseda AE