Silná zahraniční poptávka pomáhá dále českému exportu- Otto Daněk

Mladé Buky, 8. 4. 2021 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v únoru bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 22,5mld Kč, což je v meziročním srovnání o 2,2 mld. Kč lepší výsledek. Meziročně vzrostl vývoz o 3,8 % na 309,8 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 287,3 mld. Kč.

Trend zahraničního obchodu v únoru odpovídá našim predikcím: Export a přebytkovou obchodní bilanci i nadále podporuje růst nových zahraničních zakázek, což generuje velmi pozitivní čísla. Předstihové ukazatele navíc ukazují, že silná zahraniční poptávka bude pomáhat exportu i v dalších měsících.  Na druhé straně ale vidíme jako problematické rostoucí cenové tlaky v případě vstupů a stupňující se prodlevy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, což pro nejbližší měsíce představuje určitou brzdu pro exportně laděný český průmysl. Pomalu se také vyčerpává efekt nízké statistické základny u ropy a zemního plynu. Cena těchto komodit opět stoupá, proto dojde k prohloubení schodku obchodní bilance v této komoditní oblasti.

Minule jsme upozorňovali na čísla zahraničního obchodu s Velkou Británií. Ta jsou oproti minulému roku výrazně nižší, i když únor se propadl méně než leden. Těžké však je oddělit vliv brexitu od pandemického vlivu, a tak budeme doufat, že se v příštích měsících tok zboží za Kanál vrátí k normálu.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů