Rozdílná účinnost novely zákona o elektronické evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty

Rádi bychom vás informovali o legislativních změnách resp. úpravách v zákoně o elektronické evidenci tržeb, které mohou mít dopad do vašeho podnikání. Nově přijaté změny v zákoně o elektronické evidenci tržeb („zákon o EET“) a zákoně o dani z přidané hodnoty jsou totiž účinné od několika rozdílných dat

Celý článek k dané problematice naleznete zde.