Ropa a zemní plyn tlačí bilanci dolů

Mladé Buky, 7. 8. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v červnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 18,8 mld. Kč., což představuje mírný meziroční pokles o 1,3 mld. Kč. Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 % (na 310,4 mld. Kč), dovoz potom o 5,5 % (na 291,6 mld. Kč).

Českým exportérům se na jedné straně daří zvyšovat objem vývozu – v prvním pololetí vyvezli zboží v hodnotě o přibližně 100 miliard vyšší (v národním pojetí), oproti stejnému období loňského roku. Na druhé straně ale dochází k prohlubování pasivní bilance u ropy a zemního plynu. Ta se jen v červnu meziročně prohloubila o 4,5 mld. Kč.

Výkon českého exportu se i přes řadu nepříznivých vlivů, jako je především nedostatek pracovníků na trhu práce, daří držet na velmi vysoké úrovni, což dokazuje meziroční porovnání prvního půlroku. Vývoz za tuto dobu stoupl o 6,1 %. Protichůdným trendem je ale ještě výraznější zvyšování dovozu, o 7,6 %, kterému exportéři nedokáží čelit. Proto je také obchodní bilance v národním pojetí meziročně nižší o 17,0 mld. Kč a v souhrnu za první polovinu roku činí 106,5 mld. Kč. V přeshraničním pojetí je meziroční výpadek bilance ZO dokonce o téměř 39 mld. Kč nižší, než za stejné období min. roku.

Druhý půlrok navíc bude již poznamenán výrazněji posilující korunou a pokračujícím kritickým nedostatkem pracovních sil především ve výrobních oborech.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů