Pouze nepatrný schodek zahraničního obchodu v prosinci, rekord v celkovém objemu vývozu

Mladé Buky, 6. 2. 2019 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách velmi malým schodkem 15 milionů Kč a po několika letech výrazných prosincových schodků se usadila na „záporné nule“. Tato hodnota představuje meziročně výrazně lepší výsledek o 3,6 mld Kč. V prosinci vývoz oproti loňskému roku vzrostl o 1,6 % na 255,4 mld. Kč, dovoz stoupl pouze o 0,2 % na shodných 255,4 mld. Kč.

Po nečekaně silném listopadu jsme očekávali prosincový schodek vyšší i z toho důvodu, že prosinec roku 2018 měl o jeden pracovní den méně. Opak byl ale pravdou a pouze 15milionový schodek je pozitivním překvapením, za kterým i nadále stojí automobilový průmysl. Tomu se podařilo meziročně zvýšit přebytek o 4,2 mld. Kč. Opět lze za tímto číslem vidět nestandardní stav automobilového trhu, tedy doprodávání osobních vozů, u kterých byly dodatečně doměřeny emise.

Jak jsme již predikovali, rok 2018 byl rekordní, co se týče celkového objemu vývozu. Po očištění vyvezli čeští vývozci zboží v hodnotě 3,63 bilionů korun, což je o více než 100 mld Kč lepší výsledek než v roce předchozím. Bilance zahraničního obchodu naopak za rokem 2017 zaostává o 30,8 mld. Kč., nicméně to se dalo očekávat vzhledem k výrazním importům během celého roku. Co se týče regionálního členění, tak i nadále se exportérům dařilo na evropských trzích: Celková bilance se zeměmi EU28 byla v meziročním srovnání lepší o 44 mld. Kč.

I export v přeshraničním pojetí dosáhl na rekordní hodnoty, tedy na 4,38 bilionů Kč a překonal tak o více než 124 mld. Kč výsledek roku 2017. Protože však dovoz rostl rychleji, bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí dosáhla úrovně necelých 403 mld. Kč a byla o 40 mld. Kč nižší oproti předchozímu roku.

A jaké vyhlídky jsou před námi na rok 2019 ?

Z politického dění ve světě určitě exportéři nejsou nadšeni. Ať už se jedná o brexit, vrtochy amerického prezidenta, neklid v Rusko – Ukrajinských vztazích či problémů některých velkých ekonomik v rámci EU. Připočteme-li pozvolna chladnoucí apetit po nákupech v Evropě, dá se předpokládat, že tento rok nám přinese více vrásek než úsměvů. Důležité bude i to, jak se vyvine kurz EURa. Pokud se mu podaří setrvat poblíž stávající hodnoty, bude to pohlazení pro exportéry v období přicházejícího chladu.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů