Partner Asociace exportérů – společnost Renomia – výrazně posiluje, získala strategického partnera Gallagher pro svůj dlouhodobý rozvoj

Společnost RENOMIA, která byla založena před 25 lety, si pro svůj další rozvoj v regionu střední a východní Evropy vybrala společnost Gallagher, která je s tržbami přes 6 mld. dolarů a více než 30 tisíci zaměstnanci čtvrtým největším pojišťovacím makléřem na světě a poskytuje služby ve více než 150 zemích. Gallagher bude mít v RENOMIA minoritní podíl 30 %, majoritní část zůstane stávajícím akcionářům. Stávající akcionáři budou společně s managementem a celým týmem společnost a služby pro své klienty dále dlouhodobě rozvíjet. Více informací o společnosti Gallagher naleznete na www.ajg.com.

RENOMIA bude nadále působit pod stejnou značkou. Stávající akcionáři a management budou pokračovat v řízení firmy a v naplňování plánů a Poslání „Sloužíme lidem a firmám a přispíváme k lepšímu životu“.

RENOMIA si Společnost Gallagher vybrala pro globální strategické partnerství z mnoha důvodů. Obě společnosti jsou založeny a řízeny rodinami, souzní v oblasti firemní kultury, strategie, vize a vždy chtějí poskytovat nejlepší služby svým klientům na celém světě. Díky tomuto partnerství získá společnost RENOMIA ještě lepší přístup k poslednímu know-how, dalšímu vzdělávání pro kolegy, lepší přístup na globální pojistný trh a rozvoj dalších specializovaných produktů a služeb. Neméně důležitou výhodou bude i spojení sil obou společností v oblasti technologického vývoje.