Otto Daněk: Je toto motivace k udržení výroby?

Vláda opakovaně deklaruje, že dělá vše proto, aby podniky motivovala k udržení výroby na maximální možné úrovni za stávajícího stavu. Určitě by se jednalo o záslužnou činnost, kdyby slova přešla v činy a podpora se na podnikatele hrnula ze všech stran, ale hlavně ze státní kasy. Jak si ale máme vysvětlit, že vláda rozhodla o podpoře odložením nájmu, ale to budou platit majitelé nemovitostí, nikoliv erár. Ano, bylo řečeno, že vláda zajistí bezúročné půjčky, ty však nebudou pro každého. Na program Covid I připravila 5 mld. Kč, na něj přišlo 3220 žádostí a zatím jich bylo uspokojeno 200. Vyčerpáno bylo 700 mil. Kč a řada žádostí byla odmítnuta a žadatelé nevědí proč. Do programu Covid II bylo připraveno 20 mld. Kč a z téměř z 6 tis. žádostí zatím uspělo jen 250. Covid pro Prahu byl vyčerpán za 10 minut po tom, co byl zveřejněn. Čas v tomto případě nejsou jen peníze, ale i záchranné lano pro udržení firem při životě. Druhým významným problémem je „nemocnost“ zaměstnanců. Úmyslně píši v uvozovkách, protože tento ukazatel za první dva měsíce se pohyboval mezi 5–7 % a od poloviny března se pohybuje mezi 25–27 %. Asi všem dojde, proč to tak je. Byly zavřeny školy a o děti se přeci někdo musí postarat. Ale proč to musí být právě zaměstnavatelé, kteří to budou platit? Naši firmu tato záležitost jen za polovinu března přišla bez pár korun na 900 tis. Kč a přislíbená, tedy zatím nevyplacená podpora, bude 28 tis. Kč (opravdu jsem nezapomněl jednu nulu!). A bude ještě hůř. To zhoršení přinese zvýšení podpory z titulu ošetřování člena rodiny. Ne že to budou další náklady pro firmy, ty ponese erár, ale zkusil jsem propočítat, jaký rozdíl v čisté mzdě bude mít rodič na OČR, když se bude starat o potomka a když bude chodit do práce. Došel jsem k číslu, že příjem z ošetřovného bude oproti běžné čisté mzdě počítané z průměrné mzdy ze 4.Q. 2019 nižší o 1 303 Kč! Je toto opravdu motivující rozdíl pro zaměstnance, aby se co nejdříve vrátil do práce? A bez zaměstnanců se nedá vyrábět. Opravdu bude ošetřovné až do zahájení příštího školního roku? Musí být i pro děti ve věku 11–13 let? To jsou otázky, které zásadním způsobem rozhodnou, jak dlouhý bude rozjezd průmyslu po období koronavirovém, ale nejenom to, rozhodujícím způsobem ovlivní i to, kolik firem má šanci přežít!

V Náchodě 21.04.2020

Otto Daněk, předseda představenstva ATAS elektromotory a.s., místopředseda Asociace exportérů