Otto Daněk: Covid-19 se silně negativně promítl do výsledku březnového zahraničního obchodu

Mladé Buky, 7. 5. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem ve výši jen 3,1 mld Kč, což je oproti loňskému roku o 12,6 mld. Kč horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 13,3 % na 284,4 mld. Kč a dovoz se snížil o 9,9 % na 281,3 mld. Kč. Pod slabý výsledek českého exportu se v březnu dominantně podepsala vládní opatření na omezení pandemie Covid-19. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se v březnu snížil o 12,9 mld. Kč, přebytek u elektrických zařízení se snížil o 3,9 mld. Kč a přebytek strojírenství poklesl o 2,2 mld. Kč. Pozitivně do obchodní bilance sice v březnu působil menší deficit zahraničního obchodu s ropou a zemním plynem (5,5 mld. Kč), který však nedokázal kompenzovat zmíněny pokles kladné obchodní bilance u motorových vozidel.

Druhá polovina března velmi negativně ovlivnila i vývoj zahraničního obchodu za celé 1. čtvrtletí. Za období leden až březen vývoz meziročně poklesl o 5,1 %, dovoz o 4,5 % a přebytek obchodní bilance ve výši 40,6 mld. Kč byl meziročně nižší o 8,2 mld. Kč.

Ve druhé polovině března významně omezila či dokonce úplně přerušila výrobu řada podniků ve zpracovatelském průmyslu. Došlo k výraznému narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů a velmi problematický se stal i samotný vývoz zboží vzhledem k zavedeným hraničním kontrolám. Velmi negativně se projevily i výpadky v dodávkách zejména z Číny a Itálie, čímž buď zcela chyběly komponenty pro výrobu, nebo byly dodávány pozdě a svůj vliv mělo i uzavření státní hranice zejména s Polskem, čím ve výrobě chyběly desítky procent dělníků. Průmyslu taktéž nepomohla velmi štědrá nabídka státu při ošetřování člena rodiny, která naprosto demotivovala, a i nadále bude demotivovat lidi k návratu do práce.

Duben v tomto směru přinese ještě slabší čísla a meziroční propad exportu bude ještě významnější. V květnu již naopak začne docházet k oživení vývozu na meziměsíční bázi, avšak v meziročním srovnání je nutné s poklesem vývozu počítat déle. Pokud někde hledat pozitiva, tak na straně obnovení průmyslové produkce v závěru dubna. Restart českého exportně laděného průmyslu probíhá rychleji než ve většině dalších zemí EU. Největší neznámou pro zbytek letošního roku je to, jak rychle se vzpamatuje poptávka v evropských zemích.

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů