Obchodní bilance poprvé letos v záporných číslech

Mladé Buky, 9. 9. 2018 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v červenci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem 4,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 2,9 mld. Kč. A i když se exportérům měsíc červenec podařil až neočekávaně dobře, neboť v meziročním srovnání vzrostl vývoz o 11,1 % na 268,0 mld. Kč, apetit dovozů stáhl bilanci do červených čísel, protože vzrostl o 12,2 % na 272,8 mld. Kč. S přihlédnutím ke skutečnosti, že červenec 2018 měl o jeden pracovní den více než červenec předchozího roku je třeba přitlumit exportní optimismus, ale i očištěný růst exportu o FPD činí 5,8 %, což při současné situaci na trhu práce, je velmi pěkný výsledek. V kumulaci tak národní export meziročně za 7 měsíců rostl o 0,9 %, tedy o 18 mld. Kč.

Letošní červenec se nezapíše mezi úspěšné měsíce z pohledu obchodní bilance. Poprvé letos se totiž přehoupla do záporných čísel. Za to na jedné straně může zejména prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 2,9 mld. Kč, na straně druhé se nedařilo ani automobilovému průmyslu, kde se přebytek snížil o 1,3 mld. Kč. Na červencových číslech se zcela jistě podepsaly tradiční celozávodní dovolené ve velkých průmyslových podnicích, které mají velké dopady jak na samotnou produkci, tak se významně promítají i do výkonnosti zahraničního obchodu, a to především na exportní straně. Na druhé straně je tento jev každoroční. Čísla tedy jasně ukazují, že český export má, zdá se, svůj vrchol za sebou a narazil na horní strop. Limitován je především nedostatkem pracovníků na trhu práce. Naopak mírně „na ruku“ mu jde nečekaně oslabující koruna, jejíž kurz se pohybuje kolem 25,70 CZK/EUR.

Celkový přebytek obchodní bilance za tento rok se přehoupl sice přes 100 mld. Kč, ale stále výrazněji zaostává za loňským rokem. Rozdíl již činí nezanedbatelných 22,2 mld. Kč a je velice nepravděpodobné, že by se tuto ztrátu podařilo do konce roku umazat. Očekáváme, že se spíše přebytek obchodní bilance bude dále snižovat. Stejně tak může docházet k poklesu objemu exportu v meziročním srovnání. Zlatým časům exportu, zdá se, odzvonilo. Nicméně počkejme s hodnocením až po letních měsících, které jsou vždy specifické. Podzim však již napoví.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů