Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Mizející růst české ekonomiky. Export hlásí zpomalení, import sílí

Říjen minulého roku byl měsícem českých exportérů. Hodnota vyvezeného zboží dosáhla 344,4 miliardy Kč, což představovalo nejen velký úspěch, ale také nový rekord. Nicméně nový Index Exportu, který představila Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů, napovídá, že v letošním roce překonán nebude. Export oslabí, naopak poroste import, a obchodní bilanci ČR tak čeká zhoršení. V souladu s tím zpomalí i celkový hospodářský růst.

Tempo růstu exportu, který byl v posledních letech hlavním tahounem růstu tuzemské ekonomiky, bude dle předpovědí indexu zpomalovat. „Přesto celoroční hodnota vývozu za rok 2018 dosáhne dle aktuálního odhadu Indexu Exportu nového historického rekordu ve výši zhruba 3,6 bilionů korun,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Nicméně postupně sílí řada negativních faktorů, které dalšímu růstu exportu a obecně i celé ekonomiky příliš nenahrávají. Jde zejména o výpadek ve vývozu osobních automobilů, nedostatek lidí na českém trhu práce, zpomalující růst v sousedním Německu, které je hlavním obchodním partnerem, a v neposlední řadě také o prohlubující se nejistotu v souvislosti s podobou brexitu.

„Je třeba urychleně připravovat krizové scénáře, protože nejen ekonomický cyklus, ale i zatím nedořešený brexit, vykopaná válečná obchodní sekera mezi USA a Čínou a předpokládaný nárůst volatility se mohou proměnit ve významné černé labutě roku 2019,“ upozornil Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. Jako další rizikové faktory zmínil rovněž nepřehlednou situaci v Turecku, problémy jihoevropských ekonomik, ale například i pokles hospodářského růstu v Číně.

Index Exportu sice předpovídá mírné oživení růstu exportu v březnu, to je však podle Horské dané spíše nízkou srovnávací základnou než oživením poptávky a novým trendem. „Naopak předstihové ukazatele doma a v klíčových ekonomikách světa a nové odhady růstu světové ekonomiky a zahraničního obchodu hovoří jedním hlasem o zpomalení,“ vysvětlila hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Naopak mezi příznivé faktory pro český export lze zařadit zejména vývoj kurzu české koruny, která by i nadále měl posilovat jen velmi pozvolna.

Varování: Globální automobilový průmysl míří do recese

Podobně hovoří i výsledky nového šetření mezi českými vývozci, které Raiffeisenbank s Asociací exportérů provádí každé tři měsíce. V rámci šetření zástupci firem odpovídají na dvě otázky: „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Přitom vybírají ze škály 0-100.

Dle výsledků se průměrné hodnocení současné situace nečekaně zvedlo na roční maximum, nicméně k výraznému zhoršení došlo v očekávání budoucího vývoje, což značí, že exportéři očekávají během třech měsíců významný pokles výkonnosti exportu.

Vzhledem k předpokládanému zpomalení není překvapením, že v odpovědích exportérů napříč různými sektory lze rozpoznat značné rozdíly; horší vývoj očekávají cyklicky citlivé sektory, jako je například textilní průmysl. „Export pro českou ekonomiku funguje jako lakmusový papírek signalizující obratem změnu prostředí. Nečekaně dobrá nálada mezi exportéry ke konci loňského roku svědčí spíše o prohlubujícím se rozdílu mezi sektory a konkrétními firmami. Sektory, které jsou méně citlivé na cyklus, a firmy, které masivně investovaly do nových technologií, vlastních výrobků a do nových trhů, oplývají optimismem. Naopak sektory citlivější na cyklus či firmy bojující s rostoucími výrobními (hlavně mzdovými) náklady hodnotí aktuální situaci skepticky,“ shrnuje Horská.

Vedle oslabující poptávky nejen v Německu a Evropě obecně, kam míří přes 90 % českého exportu, se však obrací karty i na druhé straně obchodní bilance. „Apetit dovozců roste rychleji než naše vývozy, což ‚ochudí‛ v meziročním srovnání HDP ČR o přibližně 55 miliard korun,“ dodal Daněk. Tomu nahrává také již zmiňovaný prudký růst mezd, který mnohdy převyšuje růst produktivity práce, jenž se podle Daňka momentálně u mnoha firem stává i záporný, a to díky vysoké fluktuaci pracovníků. V letošním roce tedy můžeme očekávat nejen ochlazování růstu tuzemské ekonomiky, ale také postupné zhoršování obchodní bilance.

Celé znění článků najdete zde!


Nahoru