Konec investičních pobídek?

Nedávno schválená Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách s sebou přináší mimo jiné i změny v procesu udělování investičních pobídek, kdy nově budou podávané žádosti schvalovány přímo Vládou ČR. Dále jsou např. všeobecné podmínky novelou zákona rozšířeny o podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty, a to jak v případě investiční akce ve výrobě, tak i v centrech strategických služeb a další změny.

Celý článek k této problematice je k dispozici zde.