Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Komentář Otto Daněk: Obchodní bilance v červenci v hlubokém schodku kvůli dovozu drahých energetických komodit

Mladé Buky, 6. 9. 2022 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 22,8 mld. Kč, což byl meziročně o 12,4 mld. Kč horší výsledek. Vývoz meziročně vzrostl o 10,2 % na 333,4 mld. Kč a dovoz o 13,8 % na 356,3 mld. Kč.

Schodek zahraničního obchodu byl v červenci i nadále negativně ovlivňován meziročně výrazně hlubším deficitem obchodu s ropou a zemním plynem o 24,6 mld. Kč a to jak v důsledku růstu cen na světových trzích, tak i větším dovezeným množstvím. K prohloubení schodku došlo i v případě obchodu s elektrickými zařízeními o 2,1 mld. Kč a základními kovy o 1,6 mld. Kč. Pozitivně se do celkové obchodní bilance v červenci naopak promítl především vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 8,5 mld. Kč, elektřinou o 7,2 mld. Kč a v neposlední řadě se zlepšila bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,4 mld. Kč. Ani pokračující oživení produkce a vývozu automobilů v posledních měsících však nestačilo k tomu, aby se celková obchodní bilance vrátila do kladných hodnot.

Červencová čísla a výhled na druhou polovinu letošního roku vyznívají smíšeně. Na jedné straně se zlepšuje situace v napjatých dodavatelských řetězcích a dodávkách, což se v posledních měsících pozitivně promítalo do výroby automobilů. Dochází tak ke stabilizaci nabídkové strany, která byla společně s extrémním růstem cen komodit hlavní brzdou českého exportu a zahraničního obchodu v předchozích čtvrtletích. Na druhé straně se však evidentně začíná zhoršovat poptávka, což je patrné v předstihových indikátorech, jako je např. výrobní PMI, který signalizuje pokles nových zakázek a produkce. Smíšený výhled na vývoj zahraničního obchodu je navíc umocňován rizikem definitivního zastavení dodávek ruského zemního plynu a geopolitickými riziky obecně. V neposlední řadě je pro řadu exportních podniků závažným problémem extrémně prudký růst cen energií, což pro některé firmy představuje až existenční riziko.

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů


Nahoru