Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Komentář, Otto Daněk

Za červnovým schodkem obchodní bilance stojí automobily a růst cen surovin

Mladé Buky, 6. 8. 2021 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v červnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem ve výši 6,9 mld Kč. Ve srovnání s loňským červnem se jedná o 40,9 mld. Kč horší výsledek.

Meziroční dynamika exportu i importu byla v červnu opět silně zkreslena nízkou statistickou základnou z loňského června, ačkoliv tento efekt již nebyl tak silný jako v předchozích měsících. Vývoz díky tomu meziročně vzrostl o 13,2 % na 343,9 mld. Kč a dovoz o 30,1 % na 350,8 mld. Kč. Lepší vhled do aktuální situace v zahraničním obchodu opět nabízí meziměsíční srovnání, kde vývoz v červnu meziměsíčně poklesl o 2,1 %, zatímco dovoz vzrostl o 3,0 %.

Jaké jsou důvody červnového schodku zahraničního obchodu? Lze vysledovat dvě oblasti. Za prvé se jedná o slabší výkonost automobilového průmyslu v posledních měsících, který se naplno potýká s nedostatkem komponent. To se v červnu projevilo meziročním poklesem přebytku s motorovými vozidly o 10,1 mld. Kč. Druhou oblastí jsou rychle rostoucí ceny surovin, když ČR je čistým dovozcem. V červnu se konkrétně prohloubil deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,1 mld. Kč, základními kovy o 6,9 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 3,6 mld. Kč.

Jak hodnotit aktuální čísla ze zahraničního obchodu? Červnová čísla především plně odrážejí vývoj z posledních měsíců, kdy prudce rostou ceny vstupů, prodlužují se dodavatelské lhůty a podniky trápí nedostatkový materiál a komponenty. To je velmi dobře patrné především u automobilového průmyslu, který je páteří českého vývozu.  Problémy na nabídkové straně v podobě narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců se tak negativně propisují do výsledků zahraničního obchodu. Pozitivem je alespoň skutečnost, že situace na poptávkové straně je zatím velmi dobrá, což dává určitou naději na zlepšení ve druhé polovině letošního roku. Zároveň je však nutné zmínit, že problémy na nabídkové straně budou velmi pravděpodobně přetrvávat i v nadcházejících měsících.


Nahoru