Komentář Otto Daněk

Automobilky se v březnu naplno rozjely, bilanci „kazí“ ropa

Mladé Buky, 7. 5. 2021 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 18,5 mld Kč. Vzhledem k tomu, že vloni skončila bilance vyrovnaná, činí meziroční rozdíl právě 18,5 mld. Kč. Oproti stejnému období v loňském roce stoupl výrazně vývoz o 29,2 % na 374,1 mld. Kč, dovoz potom o 22,8 % na 355,6 mld. Kč. Za takto vysokými nárůsty lze hledat velmi nízkou srovnávací základnou loňského roku danou nastupující pandemií Covid-19.
V březnu se naplno rozjely automobilky. Meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 20,9 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 37,4 mld. Kč. Naopak negativní vliv na celkové saldo měl především větší deficit bilance s ropou a zemním plynem a to o 3,7 mld. Kč vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství plynu. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i v příštích měsících. Na obchodní bilanci se také záporně projevilo prohloubení schodku v oblasti základních kovů, a to o poměrně výrazných 3,5 mld. Kč.
Předběžně také můžeme uzavřít i první čtvrtinu tohoto roku a porovnat ji se stejným obdobím roku minulého. Národní vývoz dosáhl hodnoty 985 mld. Kč a byl tak o 92 mld. Kč (tj. o 10,4 %) vyšší než loni. Bilance ZO hlavně díky březnovým výsledků dosáhla hodnoty 26 mld. Kč, ale výsledek roku 2020 podkročila o 13 mld. Kč, tedy o 34 %.
Na začátku roku jsme poukazovali na problémy exportu do Velké Británie. Dílčí problémy sice mohou přetrvávat, ale březnová čísla ukazují, že se obchod s ostrovní zemí podařilo do určité míry stabilizovat, vývoz ve třetím měsíci byl dokonce o 2 mld. vyšší. Opět je zde určité zkreslení dané pandemií, proto se podívejme do roku 2019, kdy čeští exportéři vyvezli v březnu do Británie zboží v hodnotě o 1 mld. vyšší než letos.
Pokud se podíváme na výhled na příští měsíce, tak pozitivně lze aktuálně hodnotit silnou zahraniční poptávku, která se promítá do růstu nových zakázek ve zpracovatelském průmyslu a následně i do růstu exportu. Předstihové ukazatele navíc naznačují, že silná zahraniční poptávka bude pomáhat exportu i v dalších měsících. Stále problematičtější jsou naopak rostoucí cenové tlaky v případě vstupů a prodlevy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, což pro nejbližší měsíce představuje určitou brzdu pro exportně laděný český průmysl.