Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Komentář Otto Daněk

Prosincová bilance poprvé kladná  

Mladé Buky, 8. 2. 2021 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 17,7 mld Kč, což je v meziročním srovnání o výrazných 25,9 mld. Kč lepší výsledek. Oproti stejnému období v loňském roce vzrostl vývoz o 18,0 % na 294,8 mld. Kč a dovoz o 7,4 % na 277,0 mld. Kč.

Prosincová čísla podtrhují silný závěr roku. Obchodní bilance v posledním měsíci byla poprvé od roku 2005, podle sezóně neočištěných dat, netradičně kladná. Zcela nepřekvapivě dobrá exportní čísla táhl automobilový průmysl. Přebytek bilance v tomto sektoru byl o 14,7 mld. Kč vyšší v důsledku růstu jejich vývozu o 20,6 mld. Kč. Pokračoval také trend nižšího deficitu bilance v ropě a zemním plynu a to o 5,4 mld. Kč daného především nižší cenou na světových trzích a nižší spotřebou. Pozitivně působil fakt, že se restriktivní covidová opatření, na rozdíl od jara, do průmyslové produkce propisovala jen minimálně. Situace ve výrobním sektoru byla optimistická i u našich hlavních obchodních partnerů. Velmi slušná čísla zahraničního obchodu lze navíc očekávat i v lednu, což signalizují předstihové indikátory.

A jak hodnotit celý rok 2020? Celkový přebytek bilance zahraničního obchodu dosáhl 190,0 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek 44,3 mld. Kč. V porovnání s rokem 2019 se vývoz snížil o 166 mld. Kč (tj. o 4,5 %) a dovoz se snížil o 210 mld. Kč (tj. o 5,9 %). Byť se to na první pohled nemusí zdát, jsou to, vzhledem k okolnostem a extrémnímu propadu zahraničního obchodu na jaře, vlastně velmi slušná čísla.  Pro připomenutí, v roce 2009 klesl objem zahraničního obchodu meziročně o 12,3 % (export o 10,8 % a import o 13,9 %)! Pro doplnění uvedu ještě čísla z našeho nedůležitějšího teritoria – SRN a naší nejdůležitější komodity – motorová vozidla. Do SRN jsme vyvezli zboží a služby v hodnotě 1,1 mld. Kč (Y/Y -34,0 mld. Kč, tj. -3,0 %) a motorová vozidla jsme vyvezli v hodnotě 922 mld. Kč (Y/Y -98,9 mld. Kč, tj. -9,7 %). V roce 2020 se podařilo alespoň částečně výrazným oživením v druhé polovině dohánět ztráty způsobené jarním zastavením produkce a narušením obchodních řetězců a pohybu zboží.

Jen pro úplnost uvedu ještě čísla z přeshraničního ZO. Export činil 4,4 bil. Kč (Y/Y -136,7 mld. Kč, tj. -3,0 %), import 3,9 bil. Kč (Y/Y -166,5 mld. Kč, tj. -4,1 %) a bilance ZO 494 mld. Kč (Y/Y +29,7 mld. Kč, tj. +6,4 %).

Závěrem si lze jen přát, aby vývozní apetit ze závěru roku nám zůstal a opatření související s Covidem-19 škodila průmyslu co nejméně.

Otto Daněk


Nahoru