Komentář export, Otto Daněk

Ani rekordní vývoz nedokázal dostat obchodní bilanci v roce 2021 do plusu

Mladé Buky, 7. 2. 2022 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prosinci 2021 bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem ve výši 15,0 mld Kč. V porovnání s loňským prosincem to je o 30,9 mld. Kč horší výsledek. Meziročně vzrostl vývoz o 8,2 % na 316,2 mld. Kč a dovoz o velmi výrazných 19,9 % na 331,2 mld. Kč.

V prosinci se obchodní bilance vrátila do schodku. Meziročně sice zůstává přebytek bilance zahraničního obchodu s automobily nižší (o 6,7 mld. Kč), ale oproti období srpen – říjen, se situace přeci jen zlepšuje. V prosinci do obchodní bilance kladně opět přispíval přebytek s elektřinou. Export sice rostl, nicméně tempo růstu importu bylo podstatně vyšší: meziroční deficit obchodu s ropou a zemním plynem byl o 7,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích, prohloubil se schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a základními kovy o 4,1 mld. Kč.

Prosincová čísla doplnila mozaiku roku 2021, který skončil celkově mírným schodkem 1,5 mld. Kč (zatímco v roce 2020 dosáhla přebytku 179,9 mld. Kč). Zařadil se tak vedle let 2007, 2008 a 2010, kdy však obchodní bilance dosahovala podstatně větších schodků. Přitom se ale exportérům poměrně i přes řadu těžkostí dařilo. Vývoz stoupl v meziročním srovnání o 13 % a překonal výrazně loňský rok o 500 mld. Kč. Čeští exportéři vyvezli zboží v celkové hodnotě téměř 4 biliony CZK! Háček byl ale v dovozu, který stoupl o 19,2 %. Důvody v tomto případě byly zřejmé, prim v tomto směru hrála ropa a zemní plyn.

Rok 2021 se nesl nejenom ve světle narušených odběratelsko-dodavatelských řetězců, které se snad daří nyní normalizovat, ale také ve světle drahých komodit, nedostatku volné pracovní síly, inflačním tlakům a tlakům na mzdy a ke konci roku také velmi prudké posilování koruny. Bohužel očekáváme, že tyto problémy budou české exportéry provázet i na začátku roku 2022. Přes všechny těžkosti a limity ale vývozci v loňském roce dokázali, že jsou schopni na zahraničních trzích uspět i v této době a navyšovat objem zboží. Budeme bojovat i v roce 2022.

Za meziročně celkovým schodkem obchodní bilance stál především vyšší schodek bilance s ropou a zemním plynem (83,4 mld. Kč), dále se základními kovy (55,6 mld. Kč) a s počítači a elektronickými přístroji (15,8 mld. Kč).

Pojďme se nyní podívat na tzv. přeshraniční export. Ten dosáhl loni 4,9 bilionu korun, což je o 10,9 % více oproti roku 2021 a dokonce o 7,6 % více než v roce 2019. Byl tu tím pádem vytvořen nový rekord celkového objemu exportu. I zde se však projevil větší apetit na straně dovozu a bilance ZO tak dosáhla 336,5 mld. Kč, což je o 31 % méně než v roce 2021. Rekordní exporty byly dosaženy jak v EU, tak i v Německu. V oblasti osobních automobilů bylo dosaženo vývozu 506,2 mld. Kč, což je o 7,1 % více než v roce 2020, ale o 1,3 % méně než v roce 2019. Vzhledem k fatálnímu nedostatku komponent pro výrobu automobilů je tento výsledek možno považovat za velmi dobrý.