Komentář export, Otto Daněk

Výrazně rekordní vývoz za rok 2022, přesto byla obchodní bilance schodková

Mladé Buky, 6. 2. 2023 – Podle dnes zveřejněných předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 1,2 mld. Kč, který tak byl meziročně o 15,0 mld. Kč menší. Meziročně vzrostl vývoz o 8,9 % na 346,7 mld. Kč a dovoz o 3,9 % na 348,0 mld. Kč. Nutno podotknout, že prosinec 2022 měl o jeden pracovní den víc.
Českým exportérům se dařilo i v posledním měsíci roku 2022: K výraznému zlepšení o 11 mld. Kč došlo v obchodu s počítači a elektronickými a optickými přístroji, čímž se tento segment dostal ze záporných do kladných výsledků. Dařilo se také klíčovému automobilovému průmyslu, kde se zvýšil přebytek obchodu o 9,1 mld. Kč. Opačným směrem již tradičně působil větší deficit s ropou a zemním plynem. Celkově však byl prosinec z pohledu bilance ZO mírně schodkový.
Prosincová čísla nám ale dala hlavně obrázek za celý rok 2022, který byl velmi netypický. Na jedné straně začalo docházet k narovnání dodavatelsko-odběratelských řetězců postižených kovidovou pandemií, na druhé straně se zahájením války na Ukrajině velmi výrazně akcelerovaly problémy v oblasti energetiky. To s sebou přineslo extrémní růst cen ropy, zemního plynu a elektrické energie. I přes pomalu se rozjíždějící podporu státu si většina českých exportérů dokázala s touto bezprecedentní situací poradit, a ještě zvýšit produkci a objem vývozu. Ten za celou Českou republiku dosáhl v loňském roce zcela rekordních hodnot 4, 474 bilionů korun. I přesto byla z měsíčního pohledu obchodní bilance v přebytku jen v lednu, zatímco v dalších měsících byla schodková. Důvody jsou právě v extrémních cenách ropy a zemního plynu a v růstu cen téměř všech základních komponent pro všechny druhy výroby.
Rok 2022 tak nebyl pro české exportéry rozhodně jednoduchým rokem. K extrémně vysokým cenám energií se přidala dvojciferná inflace, v některých oborech nedostatek volných pracovníků na pracovním trhu, jen pomalé narovnávání odběratelsko-dodavatelských řetězců a v neposlední řadě je to snad až bezprecedentně silná koruna, která na začátku roku 2023 prolomila hranici 24 CZK/EUR a nyní se nachází pod hladinou 23,80 CZK/EUR, což jsou její nejsilnější hodnoty od r. 2008. I když převažují mezi exportéry obavy zejména o ztrátu konkurenceschopnosti, protože namixovaný koktejl problémů může být pro řadu podniků smrtící ( a pro některé už byl), jsou zde i pozitivní signály: V závěru loňského a zkraje letošního roku dochází k poklesu a stabilizaci cen zemního plynu a zlepšuje se i výhled na hospodářský růst v eurozóně pro letošní rok. Věříme, že v roce 2023 tak dojde k další stabilizaci globální ekonomiky a normalizaci cen, zejména energetických komodit. Těžko odhadovat, jak se na tom podepíše případná další eskalace ruské války proti Ukrajině.

Otto Daněk
místopředseda Asociace exportérů