Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Jste připraveni na nový systém vykazování DPH v konsignačních skladech od 2020 ?

Vzhledem k tomu, že Česká republika nestihla (na rozdíl od mnoha jiných evropských států) v termínu implementovat novelu evropské směrnice, tzv. Quick Fixes, která nově upravuje přeshraničních transakce se zbožím, mohou se čeští plátci dostat do problémů při sjednávání obchodů s plátci z členských států EU, kde tato směrnice již byla řádně implementována, vč. technických aspektů (např. změny v obsahu souhrnného hlášení).

Celý článek k této problematice je k dispozici na stránkách TPA Česká republika.


Nahoru