Jste připraveni na nový systém vykazování DPH v konsignačních skladech od 2020 ?

Vzhledem k tomu, že Česká republika nestihla (na rozdíl od mnoha jiných evropských států) v termínu implementovat novelu evropské směrnice, tzv. Quick Fixes, která nově upravuje přeshraničních transakce se zbožím, mohou se čeští plátci dostat do problémů při sjednávání obchodů s plátci z členských států EU, kde tato směrnice již byla řádně implementována, vč. technických aspektů (např. změny v obsahu souhrnného hlášení).

Celý článek k této problematice je k dispozici na stránkách TPA Česká republika.