Jak se ochránit proti rychlému či neočekávanému posilování koruny?

Exportéři se na nás obracejí s radou o pomoc – co máme dělat, abychom na posilování koruny tolik neprodělávali?

V zásadě jsou možná tři řešení, která tento problém nevyřeší zcela, ale významně zmenší jeho negativní dopady, a navíc je rozloží v čase. Co tedy dělat?

Inkasované devizy utratit v zahraničí, tj. tzv. přirozený hedging (zajištění)
Inkasované devizy utratit po dohodě s dodavatelem v tuzemsku za dohodnutý kurz, tj. tzv. šedý hedging. Obě strany na tom mohou vydělat, pokud se dohodnou na kurzu „střed“, protože komerční banky mají rozdíl mezi kurzem „nákup“ a „prodej“ až 1,40 Kč
Zajistit si kurz v některé z komerčních bank, nebo u poskytovatelů této služby v období, kdy je koruna nejslabší a úrokový diferenciál největší. Zde je potřeba poradit se s odborníkem. V zásadě lze využít několik metod – forwardy, swapy a opce. Nabídnutý kurz však nemůže být jediným kritériem, protože o těchto operacích se bude muset účtovat i několik let a pokud zvolíte operaci nevhodnou, může se stát, že k 31.12. „vygenerujete“ milióny ztráty nebo zisku, se kterými se budete muset účetně vypořádat a vysvětlovat to majitelům, akcionářům, spoluvlastníkům, finančnímu úřadu a třeba i samotným bankám.
Pokud se nehodí ani jedna z metod, pak existuje možnost měnit devizy přes dealingová centra bank, kde získáte o 10 až 20 hal. lepší kurz oproti kurzovnímu lístku.

Z grafu vyplývá, že nejvýhodnější období pro zajištění kurzu letos bylo v březnu, na konci května a na konci října. Současné poměrně masivní posilování koruny lze jen obtížně vysvětlit logicky, a proto by bylo vhodné počkat, až koruna znovu bude oslabovat.

Ing. Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů