Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Index Exportu

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

IIndex Exportu – Vývoz pokračuje v růstu, koncem roku hrozí zpomalení


Praha, 1.září 2022

Podle predikce Indexu Exportu by hodnota českého vývozu měla v nejbližších měsících dál růst, i když meziroční tempo by mělo zbrzdit k jednociferným hodnotám. Stále platí, že za růstem hodnoty vyvezeného zboží stojí především růst cen vyváženého zboží. Fyzický objem vyváženého zboží až na dvě výjimky v květnu a lednu nedosahuje ani loňských hodnot. Začátkem zimy model signalizuje nepatrný meziroční pokles do výše 1 % oproti loňskému roku. „Ve srovnání se srpnovou predikcí Indexu Exportu aktualizovaný výpočet naznačuje o něco příznivější vývoj,“ komentuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Důvodem je další nezhoršování nálady mezi německými průmyslníky. Dle průzkumu IFO se prvotní šok a obavy z nedostatku plynu nešíří dál ekonomikou, ale vyhlídky zůstávají stále chmurné. Záblesky naděje na straně druhé skýtá růst zahraničních objednávek v českém průmyslu. Až další měsíce ukáží, zda-li to nebyly jen naděje plané,“ dodává Helena Horská. Jejich hodnota se během června meziročně zvýšila téměř o 15 % z necelých 8 % v květnu.

Přísun nových zakázek je navíc doprovázen svižnou tvorbou zásob – z konjunkturálního průzkumu ČSÚ vyplývá, že se mezi průmyslovými podniky zvyšuje stav zásob hotových výrobků. „Interpretovat to lze ale dvojím způsobem. Prvním optimistickým, že problémy s dodávkami a výrobou postupně odezněly – nebo druhým, že ve firmách se již začíná hromadit hotová výroba a vázne odbyt. Ochlazení globální poptávky, které je předzvěstí nižšího výkonu vývozu, hovoří spíše ve prospěch pesimistické varianty,“ domnívá se Horská. „V závěru roku proto export může ztrácet tempo,“ varuje ekonomka Horská, současně ale upozorňuje, že „u předstihových indikátorů je třeba brát v potaz, že mohou být nadměrně zatíženy aktuálními obavami ohledně nedostatku plynu v zimních měsících. Pokud se situace s dodávkami energií ukáže být méně dramatická, mohla by nás výkonnost vývozu ve finále mile překvapit.“

„Výsledky exportu za 1. pololetí tohoto roku jsou celkem dobrým příslibem pro zbytek roku, pokud se na ně díváme s velkým nadhledem. Pokud se však podíváme z větší blízkosti, zjistíme, že meziroční nárůst 10,2 % by byl opravdu pěkný, pokud by průměrná kilogramová cena meziročně nevzrostla o 16,3 % (samozřejmě svoji roli hraje struktura zboží a služeb, ale přesto je to tak trochu zdvižený prst). Navíc export klíčových energetických komodit vzrostl nevídaně (topné plyny o 607 %, elektrika o 284 %), což, myslím, v této situaci není „to pravé ořechové“. Jakékoliv prognózy na zimní měsíce jsou v tuto chvíli naprosto nemožné, protože vůbec netušíme, zda bude dostatek energií pro průmysl. Nevíme, kolika firmám ceny energií zlomí vaz, protože vláda zatím nepředstavila svůj program, jak hodlá pomoci průmyslu – a protože začíná opět sílit covid, takže bude asi nejlepší jít zapálit svíčku do kostela,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.