INDEX EXPORTU: ZAHRANIČNÍ OBCHOD SMĚŘUJE K DALŠÍMU REKORDU

Podle Indexu Exportu se český zahraniční obchod po prudkých výkyvech během léta vrací opět ke svému zaběhnutému normálu – tj. k jednocifernému růstu. Opětovný růst zakázek, viditelné zlepšení vyhlídek na růst evropské ekonomiky, uklidnění hysterie okolo brexitu a koneckonců i neposilující česká koruna mohou podle Indexu Exportu přispět na začátku roku 2017 ke zrychlení růstu českého vývozu až k dvojcifernému číslu. „Přes všechna úskalí a problémy českých exportérů najít v některých oborech kvalifikované dělníky míří letošní bilance zahraničního obchodu k novému historickému rekordu přes 170 miliard korun,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. a dodává, že: „v roce 2017 o úspěchu českého vývozu bude rozhodovat i způsob ukončení současného kurzového závazku České národní banky.“ „Nadějně se jeví i vyhlídky na dosažení nového rekordu v exportu, kdy poprvé v historii by mohla být překročena magická hranice 4 bil. Kč“, doplňuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

 

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 27. 10. 2016.

 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky