INDEX EXPORTU: ZAČÁTEK ROKU 2017 VE ZNAMENÍ RŮSTU

Začátek příštího roku bude ve znamení růstu vývozu, naznačuje to Indexu Exportu. Jak lednová tak únorová hodnota Indexu Exportu slibuje nadprůměrné tempo růstu českého vývozu. Český export by měl těžit ze zlepšujících se vyhlídek evropských ekonomik a také z růstu zakázek v Německu. „Na druhou stranu by se exportéři měli pomalu připravit na konec pro ně příznivého období stabilního kurzu české koruny, který pravděpodobně přijde už v průběhu roku 2017 v důsledku ukončení kurzového závazku České národní banky,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. „Letošní obchodní bilance ČR a to i navzdory jednorázovým výpadkům ve vývozu si připíše další historický přebytek v řadě – druhý nejvyšší ze zemí Visegradské čtyřky hned za Maďarskem,“ doplňuje Helena Horská.

„I když hlad po českých výrobcích v zahraničí bude pokračovat i na začátku příštího roku, stále na trhu práce i na startu zimního období chybí 150 tis. pracovních sil. Toto je problém, který může eskalovat již v průběhu příštího roku“, dodává místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

 

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 25. 11. 2016.

 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.