Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

INDEX EXPORTU: VÝVOZ POROSTE, ALE MOHL BY I RYCHLEJI

Přes slabší růst českého vývozu ve druhé polovině loňského roku si obchodní bilance za rok 2016 připsala nový rekord ve výši 183,9 miliardy korun. Rekordní byl i celoroční objem exportu, když překonal 3 300 miliard korun. Index Exportu pro následujících pět měsíců slibuje pozvolné zvýšení tempa růstu vývozu. Výkonnost českého exportu by podle Indexu Exportu měla překonat loňské hodnoty zásluhou dvouciferného růstu zakázek ze zahraničí, opětovně sílící důvěře v Evropě a koneckonců stále ještě stabilní české koruně. Nedostatek zaměstnanců na českém trhu práce ale stále intenzivněji brání rychlejšímu růstu vývozu. Podle odhadů Indexu Exportu by meziroční růst českého vývozu mohl být o 1-3 procentní body rychlejší nebýt nedostatku zaměstnanců. Měsíčně tak přicházíme o 3-8 miliard korun vývozu.“ upozorňuje Helena Horská hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

Kromě nedostatku zaměstnanců je třeba počítat ještě s opuštěním intervenčního režimu ČNB, a proto se domnívám, že v prvním čtvrtletí bude končit překonávání rekordů v měsíčních exportech a pokud dojde k ukončení intervencí v průběhu druhého čtvrtletí (což se v tuto chvíli jeví jako velmi pravděpodobné), obávám se, že loňský rekord exportu nebude překonán, doplňuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

 

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 24. 2. 2017.

 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.


Nahoru