Index Exportu – Vývoz pokračuje v růstu, koncem roku hrozí zpomalení

Podle predikce Indexu Exportu by hodnota českého vývozu měla v nejbližších měsících dál růst, i když meziroční tempo by mělo zbrzdit k jednociferným hodnotám. Stále platí, že za růstem hodnoty vyvezeného zboží stojí především růst cen vyváženého zboží. Fyzický objem vyváženého zboží až na dvě výjimky v květnu a lednu nedosahuje ani loňských hodnot. Začátkem zimy model signalizuje nepatrný meziroční pokles do výše 1 % oproti loňskému roku. „Ve srovnání se srpnovou predikcí Indexu Exportu aktualizovaný výpočet naznačuje o něco příznivější vývoj,“ komentuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Důvodem je další nezhoršování nálady mezi německými průmyslníky. Dle průzkumu IFO se prvotní šok a obavy z nedostatku plynu nešíří dál ekonomikou, ale vyhlídky zůstávají stále chmurné. Záblesky naděje na straně druhé skýtá růst zahraničních objednávek v českém průmyslu. Až další měsíce ukáží, zda-li to nebyly jen naděje plané,“ dodává Helena Horská. Jejich hodnota se během června meziročně zvýšila téměř o 15 % z necelých 8 % v květnu.

Přísun nových zakázek je navíc doprovázen svižnou tvorbou zásob – z konjunkturálního průzkumu ČSÚ vyplývá, že se mezi průmyslovými podniky zvyšuje stav zásob hotových výrobků. „Interpretovat to lze ale dvojím způsobem. Prvním optimistickým, že problémy s dodávkami a výrobou postupně odezněly – nebo druhým, že ve firmách se již začíná hromadit hotová výroba a vázne odbyt. Ochlazení globální poptávky, které je předzvěstí nižšího výkonu vývozu, hovoří spíše ve prospěch pesimistické varianty,“ domnívá se Horská. „V závěru roku proto export může ztrácet tempo,“ varuje ekonomka Horská, současně ale upozorňuje, že „u předstihových indikátorů je třeba brát v potaz, že mohou být nadměrně zatíženy aktuálními obavami ohledně nedostatku plynu v zimních měsících. Pokud se situace s dodávkami energií ukáže být méně dramatická, mohla by nás výkonnost vývozu ve finále mile překvapit.“

„Výsledky exportu za 1. pololetí tohoto roku jsou celkem dobrým příslibem pro zbytek roku, pokud se na ně díváme s velkým nadhledem. Pokud se však podíváme z větší blízkosti, zjistíme, že meziroční nárůst 10,2 % by byl opravdu pěkný, pokud by průměrná kilogramová cena meziročně nevzrostla o 16,3 % (samozřejmě svoji roli hraje struktura zboží a služeb, ale přesto je to tak trochu zdvižený prst). Navíc export klíčových energetických komodit vzrostl nevídaně (topné plyny o 607 %, elektrika o 284 %), což, myslím, v této situaci není „to pravé ořechové“. Jakékoliv prognózy na zimní měsíce jsou v tuto chvíli naprosto nemožné, protože vůbec netušíme, zda bude dostatek energií pro průmysl. Nevíme, kolika firmám ceny energií zlomí vaz, protože vláda zatím nepředstavila svůj program, jak hodlá pomoci průmyslu – a protože začíná opět sílit covid, takže bude asi nejlepší jít zapálit svíčku do kostela,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.