Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Index Exportu – vysoká srovnávací základna stlačí dynamiku vývozů dolů

Závěr roku přinesl několik příznivých zpráv. Zádrhely ve výrobě a vývozu automobilů se zdají mít to nejhorší za sebou a objem nových zakázek v průmyslu znovu roste. Dle prosincového šetření mezi nákupními manažery se opět zvyšuje poptávka a zároveň alespoň zčásti ustoupily i problémy v dodavatelských řetězcích. To v souhrnu vnáší optimismus pro vývoj exportu v nejbližších měsících.

I přes náznaky zlepšení poptávky zůstává situace pro exportéry nadále složitá. Obnovení dodavatelských a výrobních řetězců je během na dlouhou trať a firmy stále, a možná ještě citelněji, čelí nedostatku zaměstnanců a extrémnímu růstu nákladů všeho druhu, včetně práce,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Navíc v důsledku rychlého šíření omikronu ve světě hrozí, že se situace opět zkomplikuje,“ dodává Horská.

Na konec roku 2021 a začátek roku letošního predikuje Index Exportu kolísání vývozu velmi blízko loňským úrovním. Pro březen a duben naznačuje dvouciferný propad. To ovšem není dáno zhoršením poptávky či výkonnosti exportu, nýbrž čistě statistickým jevem, kdy se tempo vývozů bude srovnávat s obdobím skokového oživení z jara 2021.

„Poptávka, jak se zdá, zatím nemá klesající tendenci a v průběhu konce prvního a začátku druhého čtvrtletí by nemělo dojít k výrazné změně. Je zde však několik neznámých, které mohou poměrně významně ovlivnit budoucí vývoj poptávky i možnost dodávek,“ komentuje situaci Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů ČR.

Jedním z faktorů, který může mít zásadní vliv, je podle Otto Daňka trvalý nedostatek pracovních sil: „V závěru roku 2021 jsme se dostali do situace, kdy na jedno deklarované volné pracovní místo bylo k dispozici 0,69 nezaměstnaných pracovníků. Během roku došlo ke zhoršení tohoto ukazatele o 25 procent.

Další významnou roli podle Daňka sehraje skutečnost, zda se podaří zastavit historicky bezprecedentní růst všech druhů nákladů, počínaje surovinami, přes energie a konče osobními náklady.

„Svou nemalou roli sehraje i vývoj kurzu koruny, kde se exportní průmysl dostává do situace, že ztrácí konkurenceschopnost díky silné koruně na světových trzích. A pokud se centrální bankéři zaměří na další boj s inflací pomocí zvyšování 2 T repo-sazby a koruna bude dále posilovat, můžeme se dočkat situace, kdy české zboží nebude na trzích EU, kde končí podstatná většina našeho exportu, konkurenceschopná. Zcela jistě nás čeká zajímavé a náročné období. Jediné, co je v tuto chvíli možné považovat za pozitivum je skutečnost, že národní export za rok 2021 skončí rekordním výsledkem, který bude o 9 – 10 procent lepší, než export v roce 2020 a bilance zahraničního obchodu, i když ještě v říjnu vypadala na záporné hodnoty, bude pravděpodobně kladná, i když cca o 90 % horší oproti roku 2020,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů ČR.

CELOU TISKOVOU ZPRÁVU NALEZNETE ZDE


Nahoru