Index Exportu – válečný konflikt obrátí export naruby

Praha 31. března 2022

Český export zaznamenal na počátku letošního roku solidní výkon. Oproti loňskému lednu se hodnota vývozu zboží zvýšila o 12,9 %, což v porovnání s covidem nezasaženým rokem 2019 představuje zlepšení o 10,6 %. I za únor vykazují data příznivý výsledek. Obrat o 180 stupňů bohužel přinese válkou ovlivněný březen. Vývoz si proto těžko udrží vydařený lednový start. Dle odhadu Indexu Exportu by se mohlo průměrné tempo vývozu v letošním roce pohybovat mezi 4 – 5 %.

Již pro druhý kvartál jsou vyhlídky méně růžové: výpočet indikuje meziroční pokles v průměru o 3 až 4,5 %. V cestě budou exportu stát prudce se zvyšující domácí cenová hladina
a negativní dopad války na Ukrajině v podobě výpadků klíčových výrobních komponent. Ten je patrný už od počátku března. „Potíže v posledních týdnech již hlásil automobilový průmysl, který tvoří 26 % celkové hodnoty vývozů (průměr za posledních 8 let),“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Naopak příznivě se aspoň doposud vyvíjela poptávka – jak zahraniční, tak domácí. „To by mělo exportérům pomoci v přeorientování se z ruského trhu,“ míní Helena Horská. „Nadále však platí, že situace je pro nejbližší měsíce těžko předvídatelná, což komplikuje predikce modelů opírající se o aktuálně dostupná data,“ uzavírá Horská.

„Nelze ale opomenout jeden významný problém, se kterým průmysl bojuje již několik let. Tím je počet volných pracovních míst v průmyslu. Poslední statistická data jsou k dispozici k 31. 12. 2021 a uvádějí, že těchto míst je více než 343 tisíc. Znamená to, že na jednoho nezaměstnaného připadá téměř 1,5 volného místa. Od té doby se tato statistika odchodem Ukrajinců do války ještě zhoršila. Inflace v únoru překročila 11 %. A to společně vyvolává obrovský istanbul escort tlak na mzdy. Vezmeme-li v potaz, že ceny materiálů vstupujících do výroby meziročně vzrostly o 22 %, energie o 80 %, koruna posílila o 6 % (dlouhodobý průměr je 1,4 %) a dá se očekávat další posilování s očekávaným vývojem 2 T repo sazby, jedná se o explozivní kombinaci, která bude ohrožovat nejen průmysl a exportéry, ale každého z nás,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.