INDEX EXPORTU: RŮST POKRAČUJE I NAVZDORY NEDOSTATKU ZAMĚSTNANCŮ

Podle Indexu Exportu bude expanze českého vývozu pokračovat i na začátku druhého čtvrtletí 2017, a to navzdory nedostatku pracovníků na českém trhu práce a očekávanému ukončení kurzového závazku České národní banky v průběhu tohoto roku.

 

Vývoz z ČR poroste na začátku druhého čtvrtletí, stejně jako v prvním, rychleji než ve druhé polovině loňského roku. Zásluhu na tom má především oživení evropských ekonomik a růst zakázek pro český průmysl.

Oživení inflace v ČR a první signály zesílení cenových tlaků ve výrobě povzbudily spekulace na termín ukončení kurzového závazku, díky kterému jsou čeští exportéři plošně, bez rozdílu, zajištěni proti posilování koruny přes hladinu 27 korun za euro. Vlivem vzlínající inflace a rostoucí pravděpodobnosti konce kurzového závazku jsme hned na začátku roku 2017 zaznamenali zvýšený zájem o zajištění proti budoucímu posilování koruny ze strany českých exportérů,“ upozorňuje Helena Horská hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

To, že hlavním limitujícím faktorem pro český průmysl, potažmo český export je nedostatek pracovních sil, se významně projevilo již v průběhu minulého roku. Odhaduje se, že export za rok 2016 mohl být vyšší až o 150 mld. Kč, pokud by měl průmysl dostatek pracovních sil.

„Z tohoto důvodu mám obavu, že začátek druhého čtvrtletí nemusí být tak optimistický, jak ukazuje Index exportu, neboť vláda neudělala žádné významné opatření, které by pomohlo řešit tento, více než rok trvající problém, ačkoliv byla opakovaně vyzývána k uvolnění vstupu pracovníkům z vytipovaných třetích zemí na trh práce v ČR“, komentuje situaci místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

 

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 31. 1. 2017.

 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.
 

 

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).

 

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky