Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

INDEX EXPORTU: RŮST KAM AŽ DOHLÉDNE

Podle Indexu Exportu poroste český vývoz celé první čtvrtletí 2017 a to nejrychlejším tempem za poslední dva roky. Ve všech třech měsících by se růst vývozu měl pohybovat nad 8 % v meziročním srovnání. „Měsíční hodnota vývozu se v tzv. národní metodice (zohledňující změnu vlastnictví) opakovaně v prvním čtvrtletí 2017 přehoupne přes hranici 300 miliard korun, která byla poprvé v historii ČR pokořena teprve nedávno,“ odhaduje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. a dodává: „růst českého vývozu se bude opírat o oživení klíčových ekonomik eurozóny, růst zakázek v Německu a stále ještě stabilní kurz české koruny.“ Investiční plán nového amerického prezidenta Donalda Trumpa může být dalším impulsem pro růst českého vývozu (napřímo nebo v podobě reexportu z evropských zemí).

Předstihové indikátory opravdu nalévají optimismus na 1.Q 2017, ale realita druhého pololetí minulého roku tak optimistická není. Důvodem je nedostatek pracovních sil, který významně snižuje očekávání z předstihových indikátorů. Tento trend lze očekávat i v prvním pololetí tohoto roku, a proto bych nebyl až tak optimistický, doplňuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

 

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 4. 1. 2017.

 

Šetření mezi českými vývozci

Vedle Indexu Exportu provádí Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s Asociací exportérů jednou za tři měsíce šetření mezi českými vývozci. V rámci tohoto šetření vývozci odpovídali na dvě otázky „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100.

Na konci roku 2016 čeští exportéři hodnotili současný i budoucí vývoj vývozu stejně jako v září 2016 (dle mediánu stabilita na rovných 50 bodech).„Většina exportérů očekává stabilitu, někteří ale avizují výrazné zvýšení vývozu díky dlouhodobějším kontraktům, které se teprve rozjíždí. Na druhou stranu v průzkumu ale opět zaznělo, že na českém trhu práce akutně chybí zaměstnanci. Společně všichni exportéři hledí do roku 2017 s velkými očekáváními a připravují se jak na politiku nového amerického prezidenta D. Trumpa, tak na návrat inflace a konec kurzového závazku České národní banky“ uvádí Helena Horská.

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).
 

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republik


Nahoru