Index Exportu – prvotní šok za námi, křehké oživení před námi Restart exportu: většina exportérů je pro snížení daňového zatížení práce

Český export se postupně vzpamatovává z uštědřeného šoku. Po kolosálním propadu v dubnu o více než třetinu a v květnu o necelou třetinu, Index Exportu předpovídá českému exportu v následujících pěti měsících pozvolné oživení.

Na loňskou rekordní výkonnost českého exportu můžeme však zapomenout,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, a doplňuje: „oživení exportu bude pozvolné a zároveň křehké. Naděje se upínají především k Německu. Tamní vláda masivně pomáhá domácí ekonomice v restartu a lze očekávat, že část této pomoci se skrz odběratelsko-dodavatelské vztahy „přeleje“ i do Česka. Automobilová výroba v Česku bude z německého protikrizového a stimulujícího balíčku bohužel těžit v menší míře než v roce 2009, neboť tolik všemi očekávané šrotovné bylo z rozhodnutí berlínské vlády omezeno na elektromobily. Z tohoto důvodu především v automobilovém průmyslu převládá obava z dalšího vývoje.“

To, že je situace velmi nejistá, je možné dokumentovat na jednoduchém příkladu a známe to též z praxe. Stačí, aby jeden jediný zaměstnanec s COVID-19 chodil do práce, přičemž příznaky se u něj projeví až po několika dnech, a setkal se s kolegy ze svého oddělení. V důsledku následná karanténa tohoto oddělení, čítajícího například dvacet lidí, zastaví práci celého závodu, ve kterém pracují stovky zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nezbytné mít se stále na pozoru a uvědomovat si, že jakékoliv predikce se mohou během několika minut naprosto změnit.

Co se týká nejúčinnější pomoci, kterou by mohl stát nabídnout firmám, snížení daňového zatížení práce je již dlouholeté přání všech průmyslníků, protože v České republice je jedno z nejvyšších. Nicméně existuje pomoc, která by se vyplatila jak zaměstnavatelům, tak i státu.

„Tou pomocí je kurzarbeit, který dlouhou dobu velmi účinně pomáhá zaměstnavatelům v SRN, Velké Británii, Itálii a v dalších zemích, které díky tomu získávají velkou konkurenční výhodu, kterou navíc umocňuje nepružná možnost rozvazování pracovního poměru v našem zákoníku práce.
Je bezpodmínečně nutné, aby tento prvek byl pevně zakotven do Zákona o zaměstnanosti, protože by to významně omezilo hromadné propouštění, a navíc je kurzarbeit z pohledu ekonomiky státu mnohokrát levnější, než nezaměstnanost,“
komentuje situaci Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE