Index Exportu – připravme se na dvouciferná tempa růstu

Český export prochází aktuálně turbulentním vývojem, který není jednoduché exaktně zachytit. Na jedné straně tu máme efekt výrazně nízké srovnávací základny (v dubnu 2020 export poklesl o 37 % v meziročním srovnání a po sezónním očištění, v květnu o 23 %), který automaticky přifoukne meziroční tempa růstu vývozu, a na druhé straně poškozené dodavatelsko-odběratelské vazby v podobě prodlužování dodacích lhůt, nedostatku výrobního materiálu a s tím spojeného prudkého růstu cen,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Aktuálně Index exportu hlásí meziroční růst pro letošní duben o 25 % a nižší dvouciferná tempa růstu mezi 11-19 % ve všech následujících měsících až do konce léta, kde nejnovější propočet Indexu Exportu končí. Spíše, než meziroční tempo vývozů, budou směrodatnější sezónně očištěná meziměsíční data, jelikož ta nebudou zkreslena statistickým efektem srovnávací základny.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde