Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Index Exportu: od západu přichází studená fronta

Zatímco na začátku letošního roku jsme se obdivovali rekordnímu listopadovému přebytku zahraničního obchodu České republiky, z našeho okolí naopak přicházely nepříznivé zprávy o ochlazování ekonomického růstu.

Varovně zní především zprávy o ochlazování německé ekonomiky. Tamní předstihové indikátory signalizují zpomalení růstu především u zpracovatelského průmyslu. Prudce se zhoršila i očekávání německých exportů a to na tříleté minimum,“ sděluje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Index Exportu tak prudké ochlazení zatím českému exportu nepřisuzuje. Český export bude ale dle Indexu Exportu zpomalovat. „Pokud se ale naplní některá rizika (prudké ochlazení německé ekonomiky, obnovení obchodní války mezi USA a Čínu, komplikace s Brexitem apod.), bude i český export vystaven prudkému ochlazení. V žádném případě nejsme izolovaný ostrov v klidném moři. Rekordní hodnotu českého exportu, kterou jsme v roce 2018 pravděpodobně dosáhli, letos již nepokoříme,“ domnívá se Horská.

Index exportu byl vytvořen v pololetí roku 2006 a od té doby celkem spolehlivě předpovídá očekávanou úroveň exportu na tři měsíce dopředu ve srovnání s minulým obdobím. Jeho predikce téměř deset let velmi přesně korespondovala se skutečností, což mělo velký význam nejenom v období konjunktury, ale zejména v obdobích krizí. K nepatrnému zhoršení přesnosti došlo v období nedostatku pracovních sil, což bylo možno korigovat a vrátit tak Indexu srovnatelnou přesnost. „Období, do kterého globální ekonomika vstupuje právě nyní, však přináší mnoho neznámých, které uvádí Helena Horská a tyto není Index schopen predikovat. Z tohoto důvodu je třeba počítat s největší pravděpodobností minimálně se stagnací, i když Index vykazuje poměrně optimistická čísla. Teprve však budoucnost ukáže, zda matematika či intuice bude mít navrch,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde!


Nahoru