INDEX EXPORTU: NEDOSTATEK LIDÍ ŠKRTÍ RŮST EXPORTU

Růst českého exportu stále silněji brzdí nedostatek lidí na trhu práce v ČR. Podle odhadu Indexu Exportu zlepšující se kondice evropské ekonomiky, velmi vysoká důvěra evropských firem a stále přibývající zakázky pro české firmy ze zahraničí by za příznivých okolností zvedly tempo růstu českého exportu na dvojcifernou úroveň v prvních dvou měsících 2018.

„Současné posilování české koruny růstu exportu (zatím) nebrání, za to nedostatek lidí na trhu práce přesahující už hranici 210 tisíc osob je těžko překonatelnou překážkou,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a doplňuje: „Pokud do výpočtu Indexu Exportu zahrneme i velmi nízkou nezaměstnanost v ČR ve srovnání s dlouhodobým průměrem, růst exportu zpomalí počátkem příštího roku na poloviční tempo mezi 5-6 %. Pro českou ekonomiku to představuje ztrátu příležitosti růst ještě rychleji.“

„Druhým faktorem, který může ve střednědobém horizontu velmi vážně ohrozit nejen exportéry, ale v podstatě celý český průmysl, je skutečnost, že meziroční růst mezd je v tuto chvíli více než dvojnásobný oproti růstu produktivity práce“, doplňuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde!