Hranice 300 miliard pokořena – hlásí exportéři

Mladé Buky, 6. 1. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 10,8 mld. Kč., který byl meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší. Vývoz meziročně stoupl o 3,7 % na rekordních 301,1 mld. Kč a dovoz vzrostl o 3,4 % (na 290,3 mld. Kč).

 

Čeští exportéři hlásí rekordní měsíc, v listopadu se jim podařilo vyvézt zboží v hodnotě přes 300 miliard Kč. Hlavním tahounem byly opět automobily, ale dařilo se i v dalších odvětvích jako je elektrotechnický, chemický a papírenský průmysl.

 

Na celkovém přebytku bilance se pozitivně podílel chemický průmysl a obchod se spotřebním zbožím. To by odpovídalo pozitivnímu apetitu především francouzských a německých spotřebitelů. Naopak negativně se na obchodní bilanci promítlo snížení salda u dopravních prostředků o 0,4 mld. a prohloubení deficitu u minerálních paliv.  U této komodity navíc lze předpokládat další prohlubování deficitu, neboť indikátory ukazují, že cena ropy na světových trzích by měla dále růst.

 

Rekordní výsledek vývozu v měsíci listopadu dává reálnou naději, že i letos by národní export mohl být rekordní a pohybovat nad hranicí 3,3 bilionů Kč.

 

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte:

 

Otto Daňka, místopředsedu Asociace exportérů

mailem: danek@atas.cz

telefonicky: +420 605 239 636

 

O Asociaci exportérů

Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů.