Hlas byznysu: Jak by stát mohl pomoci? Hlavní je neškodit.

3. DÍL SÉRIE MĚNOVÝ (AB)NORMÁL 21. STOLETÍ. Kurzový závazek České národní banky exportérům pomohl, přesto část z nich vnímá i jeho stinnou stránku. Tou je zásah do přirozeného tržního prostředí, který může mít déletrvající negativní dopady. I tak většina českých vývozců hodnotí domácí centrální banku veskrze pozitivně. Partnerovi poradenské společnosti MC TRITON Luďkovi Pfeiferovi to řekl generální ředitel společnosti GZ Media Michal Štěrba. Jeho hlavní teze vám dnes nabízíme.

Teze 1:

Nedávno skončený kurzový závazek České národní banky vnímám v kontextu skepse, se kterou nahlížím jakékoli podobné zásahy do ekonomiky. Trh by měl totiž sám určovat, co je správně a co špatně. Na druhou stranu je pravda, že pro nás coby firmu, která devadesát procent své výroby exportuje, to určitě bylo příjemné. Za každé vydělané euro jsme dostali jasnou, předem známou sazbu v korunách – a tato sazba navíc byla zřejmě vyšší, než kdyby se žádné intervence nekonaly. (Například podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka domácí exportéři na kurzovém závazku centrální banky vydělali více než bilion korun). Nemalá část našich exportů nicméně jde do dolarových a librových oblastí a tam byl vliv intervencí zanedbatelný.

Celý článek si můžete přečíst zde!