Exportéři žádají o prodloužení programu Antivirus (kurzarbeit)

Meziroční propad českého průmyslu za duben t.r. oproti stejnému období roku minulého činil 34 % (pro srovnání německý „jen“ o 25 %), což negativně překvapilo i ty největší pesimisty. Tato skutečnost se samozřejmě projevila i v zahraničním obchodě, kde národní export podle předběžných výsledků propadl o téměř 124 mld. Kč, tedy o více než 39 %! Národní bilance ZO se propadla meziročně o 43 mld. Kč a skončila záporným výsledkem ve výši 27 mld. Kč. Navíc propad exportu osobních vozů překročil dokonce 83 %. Český HDP je každoročně tvořen z 35–40 % průmyslem, z více než 80 % exportem a z 10 % bilancí ZO. V těchto statistikách patříme dlouhodobě na špici EU.

Víme, že Vaše vláda dělá maximum pro to, aby škody způsobené coronavirem nebyly zcela zničující pro zmíněné pilíře tvorby našeho HDP, ale zde se pokusíme provést malé srovnání s pomocí podnikatelskému sektoru ve Spolkové republice Německo. Tamní vláda vyčlenila na tuto pomoc prostředky ve výši více než 20 bil. Kč, což je 20 x více, než vyčlenila vláda Vaše. Obyvatel v Německu je však jen 7,8 x více než obyvatel v ČR. Na první pohled je nám jasné, že na takto masivní podporu nemáme a ani mít nebudeme dostatek zdrojů, ale přesto existuje jeden bod, na který bychom mohli mít zdroje a významně by eliminoval konkurenční výhodu německého průmyslu oproti našemu. Tím bodem je Kurzarbeit. V tuto chvíli německá vláda slíbila tuto masivní podporu na minimálně dva roky. Před námi je jistota, že kurzarbeit bude do konce srpna. Co bude potom? Díky nepružnosti zákoníku práce v rozvazování pracovních smluv, máme před sebou už jen několik pracovních dní do konce tohoto měsíce, ve kterých se musí manageři rozhodnout co dál. Nebude-li pokračovat kurzarbeit, který je mimochodem drtivou většinou průmyslu považován za nejúčinnější pomoc v rámci všech programů Antivirus, většina firem přistoupí k hromadnému propouštění. Z rychlého průzkumu mezi členy naší asociace mj. vyplynulo, že důsledky coronaviru negativně ovlivnily téměř 100 % našich členů, 72 % zaznamenalo významné zhoršení platební morálky, 43 % snížilo mzdy, 29 % bylo nuceno propustit část svých zaměstnanců a dalších 29 % se k tomu chystá. Navíc 57 % našich členů očekává v roce 2020 pokles tržeb o více než 20 %, 29 % v rozmezí 10–20 % a zbytek do 10 %.

Na základě orientačních propočtů a z průzkumu trhu práce odhadujeme, že pokud nedojde k prodloužení kurzarbeitu, může nezaměstnanost narůst o 5 i více p.b., což by ve svém důsledku mohlo přinést do státního rozpočtu, hospodaření měst, obcí hejtmanství a zdravotních pojišťoven negativní dopad ve výši 10–13 mld. Kč/měs., přičemž kurzarbeit i 3 dny v týdnu by státní pokladnu přišel na cca 637,8 mil. Kč/měs., což je 15–20 x méně. Podle propočtů vycházejících z výsledků exportu za 4 měsíce t.r. a očekávání na následující období je pravděpodobné, že export se meziročně propadne minimálně o 20 % a to pouze za předpokladu, že nedojde k druhé vlně coronaviru. Obdobně tomu bude i v celém českém průmyslu.

Z výše uvedených důvodů a zejména k odvrácení nevratného fatálního poškození našeho průmyslu žádáme o prodloužení pomoci celému podnikatelskému sektoru prostřednictvím kurzarbeitu a oznámením této skutečnosti nejpozději do 26.06.2020, aby bylo omezeno hromadné propouštění jen na nezbytně nutnou úroveň. Prodloužení by mělo být na takovou dobu, aby bylo možno kurzarbeit a jeho podmínky pevně ukotvit v Zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v § 115 a tato pomoc se stala stálým nástrojem v krizových obdobích obdobně jako je tomu v Německu, ve Velké Británii (shortlabour) či v Itálii (cassa integrazione).

 

Přikládáme celou tiskovou zprávu.