Export v národním pojetí vytvořil nový rekord: 3,485 bil. Kč!

Motorem českého exportu v roce 2017 byla motorová vozidla, jejichž vývoz stoupl v porovnání s rokem 2016 o 7,7 %, tedy o téměř 72 mld. Kč.

Mladé Buky, 5. 2. 2018 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem 2,2 mld. Kč, což představuje meziročně lepší výsledek o 6,2 mld. Kč. Vývoz meziročně klesl o 0,1 % (na 247,2 mld. Kč), dovoz klesl ještě výrazněji, o 2,5 % (na 249,4 mld. Kč).

Prosinec je již tradičně ve znamení záporného salda zahraničního obchodu. Ani letos tomu nebylo jinak, nicméně výsledek byl lepší než v loňském roce. Primárně se o to zasloužil automobilový průmysl. Export motorových vozidel stoupl meziročně v tomto měsíci o 5,9 mld. Kč. Pomoc přišla také v podobě nižšího dovozu, který jinak vždy v posledním měsíci roku dominuje.

Pokud bychom se na rok 2017 podívali pouze optikou přebytku obchodní bilance, zřejmě bychom ho hodnotili jako neúspěšný, neboť došlo k poklesu o 11,1 mld. Kč na 152,6 mld. Kč. Důvodem ale není neschopnost exportérů více vyvážet. Naopak export v uplynulém roce stoupl o 5,6 % na celkových 3,47 bilionů Kč v národním pojetí po sezónním očištění. Těsně tak atakoval hranici 3,5 bilionů Kč (Z toho téměř 3 biliony směřovaly do zemí EU 28). Co ale rostlo ještě výrazněji, je import. Ten stoupl o 6,3 %. Výrazně se na tomto čísle podepsala dražší ropa na světových trzích a produkty s ní spojené. Také se výrazněji projevila chuť Čechů utrácet.

Pro úplnost porovnání ZO je třeba ještě doplnit i čísla z přeshraniční statistiky. I zde bylo dosaženo rekordní hodnoty, a to 4,203 bil. Kč, tj. o 229 mld. Kč více než v roce 2016. I zde však dovozy rostly rychleji než vývoz, a proto bilance ZO je nižší o 46 mld. Kč ve srovnání s rokem 2016. Z pohledu jednotlivých zemí na prvních třech místech nedošlo ke změně, do Německa jsme meziročně vyvezli o 7,3 % více, na Slovensku byl zaznamenán pokles o 1,9 % a v Polsku činil nárůst 10,8 %.

Rok 2018 bude tvrdou zkouškou pro české exportéry, a to především z důvodu postupného posilování české koruny. V tomto směru nesdílíme optimismus ČNB, co se týče predikovaného kurzu koruny vůči euru. Náš odhad na rok 2018 je pesimističtější a počítáme s posílením do 7 % v roce 2018 a s dalším posílením v roce 2019 o 3,3 %. Výpadek v exportu by tak mohl dosáhnout v roce 2018 oproti roku 2017 cca 293 mld. Kč a v následujícím roce by to mohlo být ještě výraznější, až 421 mld. Kč oproti stejnému období. Dalším problémem, na který ale exportéři (a nejenom oni) upozorňují již dlouhou dobu, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků především do výroby a složitá byrokracie při náboru zahraničních pracovníků. Rok 2018 tak bude z pohledu českých exportéru bezesporu obtížnější než roky minulé a neočekáváme proto, že by byly přepisovány pomyslné tabulky rekordů.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů