Export dál mírně roste, ale bilance ZO je téměř na polovině oproti min. roku

Mladé Buky, 9. 3. 2018 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prvním měsíci letošního roku bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 11,9 mld. Kč, což představuje meziročně pokles o 9,4 mld. Kč, tj. o téměř 45 % ! Vývoz meziročně vzrostl o 2,4 % (na 292,6 mld. Kč), dovoz však vzrostl mnohem výrazněji, a to o 6,2 % (na 280,7 mld. Kč).

I na začátku letošního roku se daří českým vývozcům držet růstu exportu, i když jen na minimální úrovni. Jenom pro zajímavost uvedu, že meziroční tempo růstu národního exportu v lednu 2017 oproti stejnému období roku 2016 činilo 11,6 %. Hlavní příčinou malé dynamiky exportu je především výrazně nižší vývoz motorových vozidel, kde došlo k meziročnímu poklesu o 3,7 mld. Kč. Naopak rostl nákupní apetit Čechů, kteří jsou díky nadstandardnímu růstu mezd ochotni utrácet a zvyšuje se tak hlad po dovozu. Ten rostl meziročně i v meziměsíčním srovnání velmi výrazně, což se podepsalo na nižším přebytku zahraničního obchodu.

S jistou obavou se díváme na čísla bilance zahraničního obchodu se státy EU 28, která skončila v lednu přebytkem 60,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,4 mld. Kč nižší. Vzhledem k ochotě utrácet se zvýšil také schodek obchodu se státy mimo EU o 3,1 mld. Kč na 46,7 mld. Kč. Dalších měsíce ukáží, zda se jedná o dlouhodobější trend nebo pouze o ojedinělý výkyv. Každopádně rok 2018 bude velkou výzvou nejenom pro české exportéry, ale celý český průmysl.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů