Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

DOPIS ŠÉFŮ ASOCIACE EXPORTÉRŮ A ASOCIACE ATOK VICEGUVERNÉROVI ČNB O DRUHOTNÉ PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI FIREM

Předseda Asociace exportérů (AE) Jiří F. Grund a prezident Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) Jiří Grund ml. zaslali dopis viceguvernérovi České národní banky Tomáši Nidetzkému. Upozorňují na hrozbu druhotné platební neschopnosti firem.

V dopise uvádějí:

Nejen naše členské firmy (AE a ATOK), ale i většina ostatních firem, byly minulý týden vystaveny bezprecedentní situaci, kdy se mezi firmami přestaly platit faktury, neodebírá se vyrobené zboží a často se zastavují celé provozy. V každém případě se důsledkem výše zmíněného rozmohla druhotná platební neschopnost, která může mít ničivé následky na celé hospodářství. Přesto většina firem, které to zatím nevzdaly a neposlaly zaměstnance na „překážky na straně zaměstnavatele“, minulý týden intenzivně jednala se svými bankami o úpravách splátkových kalendářů a pozastavení automatického strhávání splátek tak, aby získaly úlevu a status quo (freeze) svých úvěrů a aby jejich vztah s financujícími bankami reflektoval stávající situaci ve světovém hospodářství. 

Je třeba uznat, že banky alespoň verbálně deklarují svoji ochotu nám pomoci a vyjít vstříc. Jejich postoj je takový, že jakákoliv úleva ve splátkách jistin nebo úroků naráží na platné nařízení ČNB. Dle jejich komunikace směrem k našim členům „jakýkoli posun splátkového kalendáře je vnímán jako restrukturalizace a banky musí tvořit opravné položky“. Dále pak firmy, které by toto potřebovaly, budou čelit horšímu ratingu a následně i případnému uvedení v Centrálním registru úvěrů nebo v registrech jiných.

Banky, jak dobře víte, musejí nejen na tyto úvěry tvořit opravné položky, ale opravné položky by měly tvořit i v jiných případech v rámci obezřetného chování. Vzhledem k objemu úvěrů v ekonomice jako celku a situaci, kdy právě chováním bank dle pravidel se jen navýší objem úvěrů v defaultu (cross defaulty, dominový efekt v dodavatelsko-odběratelském řetězci, požadavek na bezdlužnost vůči státu, neplnění covenant atp.), je toto zcela mimo jejich možnosti. Hrozí tak, že mnoho zdravých firem tímto sklouzne v bankách do work-outu. Tento stav jim ztíží, ne-li zcela znemožní, rozjezd jejich činnosti, až celé šílenství kolem koronaviru skončí. Klient ve work-outu dle sdělení financujících bank našich členů má, dle regulace dané ČNB, nárok pouze na snížení expozice nebo refinancování u jiného bankovního ústavu, což je sama o sobě smrtonosná kombinace. Apelujeme na Vás jako dohlížející instituci nad bankovním sektorem, abyste po přechodné období 6 měsíců jednak tyto podmínky rozvolnili tak, aby bylo možné zmrazit/posunout splátky úvěrů a leasingů o 3-6 měsíců bez toho, aby hrozila restrukturalizace úvěrů v její současné podobě, jednak vydali doporučení neaplikovat ustanovení o cross defaultech, “Adverse Economic Conditions”, okamžitém zesplatnění, a podobná smluvní ustanovení, která bance umožňují se z úvěrové smlouvy jednoduše vyvázat jejím zesplatněním.

Zde je třeba jednat bez odkladu, protože každým dnem automaty v bankách odsávají prostředky z průmyslu z provozních úvěrů. Ke konci měsíce a čtvrtletí navíc většina firem musí platit významné splátky svých úvěrů a mnoho z nich na ně prostě nebude mít a skončí svoji činnost, v lepším případě ji přeruší na předem nestanovitelnou dobu.

Předem děkujeme za pomoc v situaci, kterou jsme nezavinili. Při troše dobré vůle lze dosáhnout podstatné změny a pomoci, která ve skutečnosti bude stát významně méně než automatické plnění současných pravidel ze strany bank.


Nahoru