Čeští exportéři to dokázali, překonali rekord v objemu vyvezeného zboží a hranice 3,3 bilionů korun těsně padla

Mladé Buky, 7. 2. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem 5,0 mld. Kč., což představuje meziročně o 3,8 mld. Kč horší výsledek. Vývoz meziročně stoupl o 1,2 % na 247,6 mld. Kč a dovoz vzrostl o 2,7 % (na 252,6 mld. Kč).

 

Českým exportérům se rok 2016 podařil. Sice těsně, ale přeci překonali hranici 3,3 bilionů Kč v objemu vyvezeného zboží (konkrétně 3,309 bil. Kč). V roce 2016 se také dařilo v oblasti obchodní bilance. Její přebytek dosáhl v národním pojetí 183,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 52,9 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %.

K celkovým loňským velmi dobrým číslům přispěl také loňský prosinec. Tedy alespoň v oblasti vývozu, kdy se podařilo exportérům vyvézt zboží v hodnotě o 1,2 % vyšší než ve stejném období loňského roku. A to i přesto, že je prosinec tradičně ovlivněn vánočními svátky a sníženou ekonomickou aktivitou průmyslu v závěru roku. Ostatně vánoční čas se negativně promítl i na obchodní bilanci. V závěru roku opět rostly rychleji dovozy, což bylo dané jak apetitem spotřebitelů, kteří nakupovali vánoční dárky, tak také dalším růstem ceny ropy na světových trzích. Minerální paliva prohloubila deficit bilance o 2,1 mld. Kč. Doba extrémně levné ropy je opět minulostí a růst její ceny bude s největší pravděpodobností „mluvit“ do obchodní bilance i další měsíce v roce 2017. Naopak pozitivní zprávou je, že se nám daří zvyšovat meziročně objem vyvezeného zboží na klíčový německý trh.

 

Z pohledu přeshraničního exportu se podařilo překonat loňský rekord o 89,5 mld. Kč ( +2,3%), ale jak už bylo avizováno v minulých komentářích, bájná hranice 4 bil. Kč odolala. Celková hodnota přeshraničního exportu dosáhla úrovně 3,973 bil. Kč a zastavila se těsně pod vysněnou metou. Přeshraniční bilance ZO se zastavila na úrovni 499,7 mld. Kč a ani zde nepadla legendární hranice půl biliónu. Meziročně bilance vzrostla o 93,4 mld. Kč (+ 23,0 %) a svůj podíl na to měl i dovoz, který byl nižší o téměř 6,5 mld. Kč ( – 0,2 %) oproti roku 2015.

 

Nechat se ukolébat úspěšným rokem 2016 by byla chyba. Rok letošní, tedy 2017, totiž bude pro exportéry v pravdě prubířským kamenem. S největší pravděpodobností ČNB v dohledné době zruší svůj kurzový závazek a v kratším časovém horizontu dojde k posílení koruny vůči euru a dramaticky naroste i volatilita kurzu EURa. Jak velké posílení to bude, je nyní velmi obtížné predikovat, nicméně exportéři s ním musí počítat. Do obchodní bilance také promluví zdražující se ropa a velkou neznámou bude také politika nového prezidenta Trumpa. Vzniká tedy poměrně výbušný koktejl, který není radno protřepat ani nemíchat.

 

Otto Daněk

místopředseda Asociace exportérů

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte:

 

Otto Daňka, místopředsedu Asociace exportérů

mailem: danek@atas.cz

telefonicky: +420 605 239 636

 

O Asociaci exportérů

Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů.